SDBiH TUZLA: Boriti ćemo se da ovaj gorući problem građana što hitnije riješimo kako bi svi građani Tuzle imali pravo na jedno od osnovnih ljudskih prava

Gradska organizacija Socijaldemokratea BiH u skladu sa programskim opredjeljenjima zalaže se za formulisanje i rješavanje problema sugrađana u mjesnim zajednicama prema prioritetima. Neposredna demokratija ostvaruje se na način da najširi društveni slojevi učestvuju u delegiranju životnih problema u svojim lokalnim zajednicama. Na taj način se stvara ambijent ugodnog življenja za sve građane Tuzle.

Upravo su kandidati sa liste SDBiH za Gradsko vijeće Tuzla u proteklu godinu dana obilazili mjesne zajednice i sa građankama i građanima radili na identifikaciji problema. Jedan od njih svakako da je problem vodosnabdijevanja mjesnih zajednica koje nemaju priključak na gradsku vodovodnu mrežu, što je i bila tema današnje press konferencije.

“Dobro znamo da je jedno od osnovnih ljudskih prava i pravo na vodu i poražavajuće je da postoje područja u Gradu Tuzla koja još uvijek nisu priključena na gradski vodovod. Obilazeći teren Grada naišli smo na čitava područja koja nemaju vodu pa bih nabrojao neka kao što su: Dragunja, Osoje, Avdibašići, Donja i Gornja Obodnica, Hidani, Dokanj. Ako ovome dodamo probleme u visinskim zonama u gradskim MZ, da na primjer MZ Tušanj, tačnije Rasovac nemaju vodu dolazimo do zaključka da je ovo jako ozbiljan problem. Po našem mišljenju, najgore od svega je što nema nikakvog plana ni okvirnih rokova kada bi se problem mogao da riješi. Ovi građani se sa pravom pitaju kome pripadaju i ko treba da se brine za njih.” – istakao je Mirel Mišković, kandidat na GV Tuzla.

2014. godine, Grad Tuzla se kreditno zadužio za dodatnih 22 miliona KM, predviđenih upravo za rekonstrukciju vodovodne mreže. Poslije šest godina, građani i dalje nemaju riješeno vodosnabdijevanje, dok se kredit uredno vraća.

Kandidati koji su na listi SDBiH nisu samo oni koji kritikuju, nego nude i konkretna rješenja u svom programu za rješavanje problema vodosnabdijevanja.

“Rješenje vidimo u priključivanju svih područja iskorištavanjem vodnih kapaciteta rudnika Mramor kao i vodenih kapaciteta koji se nalaze na jezeru Kop Šićki Brod sa čime bi teritorijalno pokrili čitav grad, a imali bismo vodu izuzetnog kvaliteta.” – izjavio je Mišković.

Kandidat SDBiH za GV Tuzla Muris Husagić, koji dolazi iz MZ Lipnica ukazao je na problem sa kojim je suočena ova mjesna zajednica.

“Gornja Lipnica još nije dobila vodu. Naselja koja nisu dobila ni cjevovod su Trstije, Snoz i Tisovac. U ostalim naseljima cjevovod jeste položen, ali sa velikim odstupanjima u odnosu na projekat. Dubina kanala gdje su polagane cijevi je 25cm, a trebala je biti najmanje 50cm. Cijevi su sumnjivog kvaliteta zbog čega je JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla raskinulo ugovor sa firmom iz Kalesije koja je nabavljala i izvodila radove. Velika oštećenja su napravljena na cesti cijelom dužinom Lipnice koja se ne mogu tek tako sanirati, a vrlo malo je ostalo vremena do izbora, što znači da će cesta ostati u katastrofalnom stanju zbog kojeg se svakodnevno dešavaju i saobraćajne nesreće. Ko će odgovarati za prouzrokovanu štetu? Donji dio Lipnice je na starom cjevovodu koji stalno puca i pritisak vode je slab. Stari korisnici koji se žele priključiti na novi cjevovod trebaju izdvojiti oko 2.000 KM. Zbog čega je samo vodomjer marke ITRON od 370 KM jedini koji navodno zadovoljava njihov standard?” – izjavio je Husagić.

Na kraju, kandidati SDBiH će se boriti da se ovaj gorući problem građana što hitnije riješi kako bi svi građani Tuzle imali pravo na jedno od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na vodu.