SDBiH TUZLA: Dok naselje Irac tone gradonačelnik Imamović se češka!

Otvaranje ogromnog kratera u Rudarskoj ulici u Tuzli sanirano je užurbanim zatrpavanjem ogromnog prostora koga su mještani već nazvali “novo jezero”, mnogi i ne sluteći da Tuzla ima ispod površine još jedno veliko jezero koje itekako može imati veze sa dešavanjima na Ircu. Nije bilo nikakvog snimanja terena, uzimanja uzoraka niti izrade procjene uzroka nastanka ove pojave i tumačenja iste od strane stručnih relevantnih lica.

Tokom dvije decenije vladavine Jasmina Imamovića izgrađena jezera na Panonici nisu jedina vodena slana akumulacija u Tuzli. Pod njegovom dirigentskom palicom i uz blagoslov prije gotovo 20 godina urađena je “podzemna akumulacija slane vode” zapunjavanjem bivšeg podzemnog rudnika Tušanj koji se dijelom nalazi ispod naselja Slatina.

I pored protivljenja gotovo cijele stručne javnosti pala je odluka da se užurbano upumpa voda bez ostavljanja bilo kakvih mogućnosti monitoringa i kontrole sa površine, a dva okna dubine od oko 500m su na vrhu zatvorena betonom.
Ogromne vodene mase su ispunile desetine slanih komora zapremine uporedive sa zapreminom filskulturne dvorane. Zbog visokog vodenog pritiska međukomorni stubovi su izloženi različitim silama, među kojim su najozbiljnije one dinamički promjenjive koje mogu nastupiti usljed seizmičkih vibracija izazvanih sa površine ili zemljotresima.
Osim toga gradijent pada terena i pravac migracije površinskih i podzemnih voda od Rudnika Tušanj ka koritu Jale upravo ide preko i ispod naselja Irac i Rudarske ulice.

Injektirana voda čini složenu smješu dva minerala halita i tenardita koja može, u slučajevima kada nema izraženog uslojavanja (stratifikacije), vršiti kontinuirano otapanje soli sa rubova kontaktnih površina.
Nema jasnih dokaza da je pukotina u Rudarskoj ulici nastala zbog migracije slanih voda iz pravca Tušnja ka koritu rijeke Jale, ali takva mogućnost se nikako ne smije isključiti i mora se temeljito provjeriti.

Podsjetimo se da je već bilo slučajeva kada je u podrumima zgrada na Ircu dolazilo do pojava curenja slane vode, a što je gradska uprava na sličan način sanirala bez jasne vizije odakle je otopljena čvrsta so koju voda nosi sobom ispod naselja Irac.
Objašnjenje da se ogromna pukotina u Rudarskoj ulici pojavila navodno zbog oštećenja kanalizacije nije uvjerljivo, a posebno je zabrinjavajuće da iza takve procjene ne stoje relevantne institucije ili stručnjaci.

Mišljenje službenika gradske uprave je apsolutno neprihvatljivo kao jedino na kome se bazira objašnjenje ove čudne pojave. Službama je u interesu da anesteziraju tuzlansku javnost do nove izborne bitke čovjeka koji nam je izgradio podzemno jezero od koga će strahovati buduće generacije i nije izgradio kanalizacije koje neće rušiti gradske saobraćanice i kontaminirati rijeku Jalu cijelom njenom dužinom.

Gradska organizacija Socijaldemokrate BiH Tuzla zahtijeva da se odmah pristupi izradi Elaborata procjene uzroka pojave pukotine u Rudarskoj ulici, kao i da se provedu detaljna hidrološka istraživanja kojim bi se utvrdio nivo saliniteta površinskih i podzemnih tokova i detektovalo gdje se tačno odvija proces otapanja kamene soli. Moramo imati u vidu da se otapanjem soli ili isticanjem slanice iz podzemnih prostorija ugrožava stabilnost površine i da su u ekstremnim slučajevima moguća ozbiljna razaranja.

Zahtijevamo i da se pristupi izradi projekta zamjene slanice iz podzemnog jezera Slatina čvrstim materijalom koji će osigurati trajnu stabilnost površine. Elektrofilterski pepeo iz Termoelektrane može biti jedan od zasipa, a u krekanskom ugljenom bazenu nalazi se dovoljno glinovitog pješčara koji može sigurno ispuniti ugrožene prostore.

Greška koja je učinjena pravljenjem “podzemnog jezera” kojim se trebala štiti površina morat će biti ispravljena prije ili kasnije. Ostat će kao teško naslijeđe vladavine gradonačelnika Jasmina Imamovića koji se često uzdiže iznad logike i činjenica, te predstavlja kao najbolji svestrani lik pisca, pravnika, stručnjaka za slijeganje, prirodni plin, toplotne pumpe i šta više ne.

Osim neriješenog podzemnog slanog jezera gradonačelnik Imamović ne iskazuje nikakvu brigu za skandalozno stanje kanalizacije i ispuštanja septičkih voda u korito Jale. Gradonačelnik vješto bježi od ovih tema plasirajući tezu o turističkom čudu vjerujući da je ono moguće i sa otvorenim centralnim kanalizacijskim odvodom kroz pola grada.

Bez obzira kako brani i objašnjava veliku rupu u Rudarskoj ulici, usljed kanalizacije ili desolinizacije, u oba slučaja iza uzroka stoji grubo višedecenijsko zanemarivanje i jednog i drugog problema.

Onaj ko za gotovo 20 godina nije napravio ni ozbiljan iskorak u pravcu rješavanja rizika podzemnog jezera “Tušanj” i kanalizacije u gradu Tuzla sigurno neće to riješiti niti u trećoj deceniji vladavine kad bi do toga došlo.

Nećemo podcijeniti ili zanemariti doprinose koje je Imamović imao, kupat ćemo se u njegovim i našim jezerima, nastavit ćemo održavati književne susrete, pamtit ćemo da su u njegovom mandatu prestale i redukcije vode. Međutim, ne može se jezerima i pitkom vodom opravdati ugrožavanje naselja Slatina i Irac i potpuni izostanak aktivnosti na modernizaciji kanalizacije i izradi prečistača otpadnih voda.

Jasminu Imamoviću je istekao rok trajanja, a Tuzli je krajnje vrijeme da izađe iz faze apsolutizma i jednoumlja gradske administracije osiguranog gradonačelnikovim spletkaranjem i očiglednom zakulisnom saradnjom sa onim protiv kojih se navodno bori, poput saradnje sa Mirsadom Kukućem kojoj svjedočimo ovih dana.

http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/tuzlarije.php?teka=ovihdana/tusanj-edin.htm

http://www.arhiva.rtvtk.ba/vijest-cat/item/603-slana-voda-prodire-u-podrum-zgrade-u-rudarskoj-53