SDBIH TUZLA: Pacijent treba da bude u fokusu zdravstva na svim nivoima organizovanja

Gradska organizacija Socijademokrate Tuzle, danas je upriličila press konferenciju na kojoj se govorilo o položaju pacijenata i organizaciji zdravstva na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

 

Akcenat je stavljen na Dom zdravlja i funkcionisanje ambulanti na području grada Tuzla.

Prim.dr. Hajrudin Kačar istakao je kako je Dom zdravlja postao skretnica i sve se manje medicine dešava na tom nivou. Prioritet treba dati novoj i savremenoj medicinskoj opremi i načinu plaćanja, jer unaprijed zagarantovana sredstva dovode do toga da je isplatnije slati pacijente na UKC, nego ih liječiti u Domu zdravlja.

„Tu filozofiju treba promjeniti. Potrebno je ojačati funkciju ambulanti na način da ljekar ide prema pacijentu gdje god je to moguće, a ne obrnuto. Cijene usluga se prave formalno, to zahtijeva korekcije, a posebno na povrede u tučama, alkoholiziranosti i saobraćajnim udesima. Ta sredstva treba usmjeriti na liječenje djece od malignih i drugih teških oboljenja.“ – istakao je Kačar.

Socijaldemokrate Tuzle smatraju da privatna praksa i u zdravstvu ima svoje značajno mjesto i da je kao takvu treba regularno uvesti u sistem, po uzoru na ostale evropske zemlje.

„Ovakvim načinom organizovanja bi povećali zdravu konkurenciju i podigli kvalitet zdravstva za građane. Omogućavanjem privatne prakse i u državnim ustanovama došli bismo do dodatnih sredstava  koja bi se koristila za zdravstvenu zaštiti stanovništva u stanju potrebe, boračku populaciju i djece.

Grad mora imati fond za liječenje djece oboljelih od malignih oboljenja, koji bi se upućivali u druge ustanove, ali po važećim protokolima liječenja.“ – dodao je Kačar.

Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine Tuzla spremne su riješiti postojeće probleme u zdravstvu, što smo pokazali i za vrijeme pandemije COVID -19. Naš tim praktično je osigurao kompletan sistem, komandant kriznog štaba TK, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK i generalni direktor UKC – a Tuzla.

 

Konkretan primjer loše organizacije zdravstva na području grada Tuzle, navela je kandidatkinja za Gradsko vijeće Lejla Salkić.

„U MZ Ši Selo, jednoj od najvećih i najnaseljeniji mjesnih zajednica na području grada pokriva samo jedna mikrostanica. To podrazumijeva duge liste čekanja i prevelike gužve za pacijente. Ovom gradu potrebna je rekonstrukcija postojećih kapaciteta i otvaranje novih ambulanti, što bi u konačnici rješilo i zapošljavanje novih zdravstvenih radika i time spriječili masovni odlazak naše djece u zemlje Evrope.“- rekla je Salkić.