SDBiH TUZLA: Potez vijećnika SDP-a je vrijeđanje intelekta građana

Dešavanja oko posljednje sjednice Gradskog vijeća Tuzla i netačne informacije o ukidanju komunalne naknade od strane gradonačenika Jasmina Imamovića i većine u GV Tuzla SDP-a, PDA i Tuzlanske alternative, bila je tema današnje press konferencije Gradske organizacije SDBiH Tuzla. Medijima su se obratiti Žarko Vujović, predsjednik Gradske organizacije SDBiH Tuzla i Mirel Mišković, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla.

“Zakon o komunalnim djelatnostima je donesen 2005. godine sa par izmjena u narednih sedam godina. Na prijedlog gradonačelnika Tuzle, Gradsko vijeće Tuzla je 01.10.2019. godine donijelo odluku o uvođenju komunalne takse, nakon 14 godina. Iako je bilo dosta zahtjeva političkih subjekata i vijećnika, ona je ostala na snazi. 14.02.2020. godine po redovnoj proceduri prihvaćen je Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima i javna rasprava je trajala 30 dana. Poslanik ispred skupštinske većine Smajo Mandžić je podnio amandman da se u članu 24 pomenutog zakona brišu riječi “vlasnici stambenih i garažnih prostora”. Stupanjem na snagu ovog zakona vlasnici nisu obavezni plaćati komunalnu naknadu”, istakao je Vujović te dodao da je inicijativa o ukidanju komunalne naknade koju su vijećnici SDP-a na zadnjoj sjednici GV Tuzla podnijeli čisto vrijeđanje intelekta građana.

“08.07.2020. godine je donesen Zakon koji stup na snagu osam dana od objavljivanja u Službenom glasniku i ne predstavlja nikakvu volju bilo kojeg pojedinca, gradonačelnika, investicionog menadžera, bilo kakvog gradskog vijećnika, nego je to zakonska obaveza. Građani Tuzlanskog kantona tamo gdje postoji komunalna naknada za stambeni i garažni prostor nisu dužni da je plaćaju. Građani koji su platili naknadu imaju pravo da od dana stupanja na snagu traže povrat novca. Po mom mišljenju, uvođenje komunalne naknade je bila očigledna namjera investicionog menadžera Jasmina Imamovića i većine u GV Tuzla da do nedostajućih sredstava u budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu dođu na teret građana.” – rekao je Vujović.

Vijećnik u GV Tuzla Mirel Mišković tokom svog obraćanja osvrnuo se na dešavanja sa posljednje sjednice Gradskog vijeća Tuzla.

“Na posljednjoj sjednici GV Tuzla demonstrirana je sila od strane većine. Sjednica je trajala dvadesetak sati, uključujući i Kolegij gdje od opozicije nije usvojena niti jedna tačka dnevnog reda, niti amandman na rebalans budžeta. Želim da upoznam javnost da smo preko tačaka dnevnog reda htjeli da potražimo odgovore na pitanja koja su od interesa javnosti. Vladajuća većina je odbila traženi izvještaj o stanju pandemije koronavirusa u našem gradu i utrošku sredstava, kao i da dobijemo informaciju koje su javne nabavke izvršene, da li su nabavljeni famozni laptopi, da li su sredstva za dezinfekciju naših ulaza plaćeni sa računa etažnih vlasnika ili iz budžeta. Također smo pokušali pokrenuti i pitanje zašto sredstva koja su uplaćena od Termoelektrane za prošlu godinu nisu utrošena prošle godine, kao i šta je sa sredstvima od ove godine.”, kazao je Mišković, te dodao da mu nije jasno zašto se sjednica GV Tuzla održavala online, iz kojeg razloga se nije mogla održati u nekom adekvatnom prostoru gdje bi se ispoštovale sve mjere zaštite kada znamo da se sjednice svih ostalih nivoa vlasti u državi održavaju u poslaničkim klupama uz pridržavanje mjera zaštite. Na ovaj način nam nije bilo dozvoljeno da na demokratski način raspravljamo o bitnim temama koje se tiču svih građana Tuzle.