SDBiH Tuzla predstavio višegeneracijske ideje i projekte na osnovu realnih potreba građanki i građana Tuzle

Tim inženjera obradio je višegeneracijske ideje i projekte na osnovu realnih potreba građanki i građana Tuzle, a sve u cilju manje zagađenosti grada i bržeg protoka ljudi i robe kroz Tuzlu.

 1. IDEJNI PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA „SKVERU“ – I FAZA IZGRADNJE

  Predloženi idejni projekat rješava saobraćajno zakrčenje na „skveru“ a izbjegava rušenje postojećih objekata. Vodi se činjenicom stručnih analiza koje kažu da se 85% saobraćaja odvija u pravcu istok-zapad. Saobraćajna studija dokazuje da zakrčenja i “saobraćajne čepove u špicama“ stvaraju onih 15% saobraćaja koji idu u drugim smjerovima na kružnom toku. Uradili smo projekat kojim bi u prvoj fazi izgradnje, mogli izgraditi prvu „cijev“ podvožnjaka ispod Skvera za dvosmjerni saobraćaj u koji bi se sa istoka polako spuštalo, od početka zgrade bivše uprave Tehnograda (sada Hotel Vertigo), dok bi se iz podvožnjaka na zapad išlo prije istočnog kraja zgrade „Starog Fronta slobode“. Sa obje strane istočnog ulaza u tunel bi se omogućila po jedna isključna/priključna traka kojom bi se penjalo, tj. silazilo sa „Skvera“. Ovakvom faznom izgradnjom bi se potpuno sačuvali postojeći individualni objekti sa sjeverne strane zajedno sa portalom Medrese, te bi se vrlo brzo moglo ući u njegovu realizaciju.

  Benefiti ovog projekta bi se ogledali u znatnom ubrzanju protoka kolskog saobraćaja i samo povećanje bezbijednosti učesnika u saobraćaju, a posebno pješaka na gornjem nivou jer bi došlo do rasterećenja i sporijeg sekundarnog saobraćaja.

 2. TUNEL KOZLOVAC – SOLINA

  Inženjeri okupljeni oko ovog idejnog projekta ponudili su dvije varijante koje u oba slučaja za benefite imaju znatno rasterećenje raskrsnice na Brčanskoj Malti, a za nekoliko kilometara bi se skratio put iz sjeveroistočnog dijela grada ka samom centru grada. Efekat bi bio sličan kao sa Koševskim tunelom u Sarajevu koji je preporodio grad.


  Prva varijanta, sa regionalnog solinskog puta se u Novom naselju ulazi u postojeći amfiteatar bivšeg vojnog kompleksa Kozlovac, gdje bi se ispod “Pločnika” probio tunel. Tunel izlazi u ulicu Kojšino gdje se upaja u postojeći lokalni put Skver – ekonomija Kozlovac.

  U drugoj varijanti bi se sa regionalnog solinskog puta skrenulo u staru kasarnu. Odatle se ulazi u planirani kompleks Univerzitetskog kampusa i ispod brda Kozlovac se ulazi u prirodnu kotlinu kojom se ide do tunela kojim se izlazi u podnožje puta za Gradinu, tj. neposredno iznad postojećeg istočnog kraka pored bivše Muzičke škole. Na toj lokaciji se ulazi u put ka zapadu prema Skveru ili preko ulice 6. bosanske brigade.

  3. PRIJEDLOG TRASE JUŽNE GRADSKE ZAOBILAZNICE (Tuzla-Dubrave-Živinice)

  U cilju rasterećenje gradske saobraćajne mreže, skraćivanja udaljenosti do Međunarodnog aerodroma Tuzla i skraćenja puta iz Tuzle prema Sarajevu za oko 10 km, našem gradu je potrebna trasa južne obilaznice. Prema projektnom prijedlogu, početna tačka u Tuzli je kod raskrsnice prema bolnici Slavinovići, a krajnja tačka je veza na regionalnu cestu u naselju Dubrave.