SDBiH TUZLA: Slijedi li nam još jedna izborna krađa?

Žarko Vujović, predsjednik Gradske organizacija SDBiH Tuzla na današnjoj press konferenciji upoznao je javnost o detaljima koji se kriju od javnosti.

Naime, na obuci za biračkih odbora za predstojeće lokalne izbore, prema riječima Vujovića, članovima je rečeno da će zelene kopije prikupljati ovlaštena lista od Gradske izborne komisije (GIK) u kasnim večernjim satima, te da će iste nositi do unosa.

Kako bismo javnosti objasnili o čemu se radi, zelene kopije su zbirni, finalni listići na koje se upisuju glasovi nakon prebrojavanja.

„Radi transparentnosti kompletnog izbornog procesa, s obzirom da je kontaminiran još 2016. godine za koji se vodi i sudska istraga. Pitam kompletnu javnost, ko su osobe ovlaštene od strane GIK-a za prikupljanje zelenih listića? Na koji način su izabrane, odnosno, da li je bio javni poziv, gdje su zaposlene? Da li pripadaju nekom političkom subjektu i kojem? Da li su u ovom procesu politički subjekti imali mogućnost u njihovom odabiru shodno načinu na koji se biraju i članovi biračkih odbora? Sve ovo pitamo zbog transparentnosti.“ – izjavio je Vujović, te dodao da se upravo te zelene kopije u kasnim satima nose do mjesta unosa samostalno, bez ikakve pratnje.

Predsjednik Vujović je postavio ova pitanja zbog „slučaja Habul“, u kojem su zelene kopije prepravljane i zbog kojeg se sada vodi sudska istraga.

„Drugo pitanje je vezano za lica koja unose rezultate. Da li su ista izabrana putem javnog poziva? Ako jesu, tražimo da se objave njihova imena. Da li su osobe koje učestvuju u ovom izbornom procesu između ostalog osobe koje su učestvovale u izbornim manipulacijama 2016. godine? Da li gospodin Sead Mustajbašić član GIK-a ima pristup ovim zelenim listićima? Ako ima, kako je to moguće kada je isti saslušavan u Tužilaštvu u svezi istrage izborne prevare, “slučaju Habul”.  Koliko osoba prikuplja zelene listiće i da li su među njima sljedeće osobe: Džejna Bakalović, Mirela Pehlić, Amela Brkić, Indira Bektić-Mujkić, Alma Hadžiselimović, Sabina Kovačević i Jelena Čajić? Da li je Stjepo Lukić zadužen za prikupljanje vreća sa biračkim materijalom? Da li su osobe koje vrše unos rezultata Jasmin Piralić, Armin Jusufović, Maja Hadžihasanović, Mersiha Džindo? Da li su sve nabrojane osobe bivši ili sadašnji uposlenici gradske uprave i na koji način im je dato ovlaštenje?” – pitao je Vujović i dodao da ova pitanja postavlja iz razloga što se istraga vodi protiv NN osobe, te da GO SDBiH Tuzla želi da zna ko su lica koja učestvuju u kompletnom izbornom procesu.

U drugom dijelu press konferencije, predsjednik Vujović se osvrnuo na futuristički plan izgradnje kompleksa na Bukovčiću. Kako je za isti tražena i urbanistička saglasnost, međutim, uvidom u akt Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla, utvrđeno je da se parcela upisala u P.L. broj: 114 K.O. Tuzla II cijelom površinom nalazi i obuhvata šumsko zemljište, da se nalazi u privatnom vlasništvu i da se za istu ne može vršiti promjena.

“Članom 2. stav (3) Zakona o šumama je propisano da u slučaju sumnje ili spora da li se neko zemljište smatra šumom ili šumskim zemljištem, odluku donosi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz pribavljeno mišljenje Kantonalne uprave za šumarstvo.

Uzimajući u obzir da je naprijed navedenim aktom Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla, navedeno da se pomenuta parcela cijelom svojom površinom nalazi u obuhvatu šumskog zemljišta i da se za istu ne može vršiti promjena namjene, da se ista u katastru vodi kao šuma 4. klase, da se podaci uneseni u katastarske operate smatraju tačnim bez obzira na stvarno stanje iste na terenu, proizilazi da u konkretnom slučaju nema sumnje ili spora da li se navedeno zemljište smatra šumom ili šumskim zemljištem. Ukratko, to je nemoguće.” – istakao je Vujović.