SDBiH TUZLA: Upornošću vijećnika SDBiH Tuzla dobija Statut Grada

Na narednoj petoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, koja se planira održati 27.05.2021. godine, a u skladu sa Programom rada Gradskog vijeća razmatrati će se prijedlog Statuta Grada Tuzle.

Upornim i kontinuiranim radom vijećnika SDBiH, Mirela Miškovića, šefa Kluba SDBiH u GV Tuzla, Aleksandra Vujadinovića, Damira Muratovića i Hasiba Hirkića, konačno će se razmatrati prijedlog Statuta Grada koji nije usvojen od 2014. godine.

Ovaj vrlo važan dokument za Grad Tuzlu i njene građane predviđa, da građani u mjesnim zajednicama na neposrednim izborima imaju pravo birati i biti birani za članove savjeta mjesnih zajednica.

Podsjećamo građane Tuzle da je na konstituirajućoj sjednici GV Tuzla održanoj 14. januara 2021. godine došlo do izmjene teksta koji se pozivao na Statut koji ne postoji, već tada vijećnici SDBiH u GV Tuzla insistirali na usvajanju Statuta Grada i na svakoj narednoj sjedici pokretali pitanje Statuta.

Čudno je da parlamentarna većina koju kontroliše SDP upućuje prijedlog na Statut, a nije to učinila posljednjih sedam godina, što dovoljno govori o neozbiljnosti i neodgovornosti politike prema građanima Tuzle.

Građani Tuzle poslije 27.05.2021. godine dobiće Statut Grada na istovjetan način kao i ostali gradovi u FBiH, ponajprije zahvaljujući vijećnicima SDBiH koji su na ovaj način realizuju obećanja data u predizbornoj kampanji.