SDBiH; Zahvaljujući zastupnicima SDBiH u Predstavničkom domu P FBiH Lukavac dobija status grada

Klub zastupnika Socijademokrata Bosne i Hercegovine (SDBiH) u Predstavničkom domu Parlamenta F BiH, zajedno sa načelnikom općine Lukavac Edinom Delićem, već nekoliko puta je pokrenuo pitanje vezano za donošenje Zakona o proglašenju Lukavca gradom.

Napokon, poslije više od godinu dana, od kada je pokrenuto ovo pitanje, jučer na 25. redovnoj sjednici  ZD P FBiH  usvojena je inicijativa Kluba SDBiH, u formi zaključka kojim se Vlada F BiH  obavezuje da u roku od 60. dana izradi Zakon kojim bi Lukavac dobio zasluženi status grada.

Pored Kluba SDBiH koga čine zastupnici  Zlatko Ercegović, Nedžad Šećić, Meliha Bijedić i Mile Atlagić i Klub HDZ – HNS je uputio inicijativu za proglašenje još nekoliko općina u BiH  za dobijanje statusa grada, što je dobilo potrebnu većinu zastupnika.

Ovakve i slične inicijative rezultat su dobrog parlamentarnog rada i studioznog pristupa Kluba SDBiH u ZD P FBiH, a sve u cilju kvalitetnijeg života građana u FBiH.