Sead Dizdarević: Želimo rješavati probleme Općine Centar

Nosilac liste za Općinsko vijeće Centar ispred Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine (SDBiH), Sead Dizdarević, profesor radnog i socijalnog prava, već 30 godina živi u Općini Centar, a u intervjuu se dotakao tema od značaja za Općinu Centar Sarajevo, poput problema komunalne infrastrukture, parkiranja u Općini Centar koje predstavlja ogroman problem i ima izrazito velik utjecaj na razvoj turizma urbanih sredina.

Nedavno ste pristupili SDBiH. Zašto baš SD?

Ja osobno sam socijaldemokrata, jer sam profesor radnog i socijalnog prava što u osnovi čine radna i socijalna prava to jest, PREKARNOST, pravna sigurnost ili nesigurnost ljudi na poslu, u radnom odnosu. Želio sam da dam svoj doprinos i u teoretskom i praktičnom smislu iz ove oblasti kako bi podigli viši nivo socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini, a posebno u Općini Centar. To su moji ključni razlozi zbog čega sam pristupio ovoj mladoj i progresivnoj stranci u Sarajevu.

Predvodite listu sa kandidatima, kažite nam više o listi i kredibilitetu kandidata za Općinu Centar, te šta očekujete na predstojećim Lokalnim izborima?

Kandidati sa liste Centar su heterogenog obrazovanja, starosne dobi, nacionalne strukture i polne strukture, što je dobra garancija da će ovaj odabrani tim i od birača Općine Centar biti prepoznat, a posebno u predizbornim aktivnostima kada će svi kandidati sa liste biti uključeni u pojašnjenje ciljeva Socijaldemokrata u BiH i Općini Centar.

Problem komunalne infrastrukture na području Općine Centar jedan je od važnijih problema zbog kojeg građanke i građani čekaju Lokalne izbore kako bi se neko sistemski pozabavio ovim problemom. Poznato je da se lokalni putevi uglavnom krpe i alfaltiraju mjesec pred Lokalne izbore, dok ostatak vremena vožnja ulicama Centra izgleda kao adrenalinski sport. Šta biste Vi predložili po ovom pitanju kao kandidat SDBiH na Lokalnim izborima 2020? 

Veliki je broj komunalnih problema u Općini Centar s obzirom da u Općini Centar i Starom Gradu živi najveći broj stanovnika po kvadratnom metru, gdje se osjeća ogromna problematika u putnoj infrastrukturi, vodosnabdijevanju, komunalnoj infrastrukturi, zelenim površinama, parking prostorima i drugim komunalnim problemima, koje ćemo mi sa liste SDBiH Centar snažno ukazivati na tu problematiku i rješavati po prioritetu probleme ove oblasti iz Općine Centar.

Parkiranje u Općini Centar predstavlja ogroman problem i ima izrazito velik utjecaj na razvoj turizma urbanih sredina, previše je motornih vozila, a premalo mjesta za njihovo sigurno ostavljanje. Da li mislite da će javne garaže ili povećanje parking mjesta biti dobro rješenje i inicijativa na kojoj treba istrajati? 

Hitno ćemo predložiti izgradnju kolektivnih garaža na Marijin Dvoru, u Mjesnoj zajednici Skenderija i na drugim prostorima kroz princip javno-privatnog partnerstva gdje bi ovaj najteži problem u Općini Centar pokušali razriješiti na efikasan način.

SDBiH provodi akciju “Kakvo želiš Sarajevo”, kakav Vi želite Centar? 

Naš cilj u Općini Centar je da želimo u narednom mandatnom periodu doprinijeti da se ostvari uređena problematika komunalne infrastrukture, saobraćaja, zaštite okoliša i tražiti od javnih komunalnih preduzeća Kantona Sarajevo i Općine Centar, da bolje izvršavaju svoje poslove, s obzirom da ogromna budžetska sredstva idu kroz ta javna preduzeća, da se afirmiše princip javno privatnog partnerstva i u toj oblasti, te da se maksimalno pojača inspekcijski nadzor za kršenje propisanih mjera življenja u Općini Centar.