SIBILA HASANAGIĆ: Neprihvatljivo je da se ne govori o ispuštanju radioaktivnih čestica na Ilidži

Uoči predizborne kampanje, razgovarali smo sa kandidatkinjom, Sibilom Hasanagić, koja se nalazi na kandidatskoj listi Općine Ilidža ispred Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine.
U intervju smo se dotakli i goruće teme koja je pokrenuta od strane KO SDBiH Sarajevo, a tiče se ispuštanja radioaktivnih čestica na području same Ilidže.

Nalazite se na kandidatskoj listi Općine Ilidža ispred SDBiH. Zašto baš SDBiH?

 

Opšta slika Bosne i Hercegovine nam je svima jasna. SDBiH se zalaže za ravnopravnost svakog pojedinca bez obzira na njegov/njezin spol, religiju, nacionalnost, rasu, seksualnu orijentaciju ili bilo šta drugo. Također se zalažemo i za prava životinja jer smo negdje u sveopštem ludilu zaboravili na životinje.

 

Pronašli smo zajedničke interese, a to je i da prije svega budemo na raspolaganju našim građanima i građankama, te iz tog razloga sprovodimo akciju “Kakvo želiš Sarajevo”. Važno nam je da čujemo glas svih naših građanki i građana i zajedno riješimo probleme s kojima se svakodnevno susrećemo.

 

SDBiH se kroz organizovano tematsko druženje dotaklo teme migrantske krize. Nedavno se desilo i ubistvo migranta upravo na Ilidži. Kako bismo po Vama mogli riješiti problem u kojem se nalaze građani BiH po tom pitanju, ali i sami migranti koji svakodnevno vode nedostojanstven život?

 

Problem migrantske krize se mora rješavati na nivou države. Nikako se ne smije zaboraviti da smo i mi migrirali kroz historiju. Problematika migranata se ne može rješavati samo na lokalnom nivou, ovo je pitanje cijele Bosne i Hercegovine. Više se pažnje treba posvetiti organizaciji pristupa granicama. Svima nam je poznat način na koji migranti ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Šaljemo već mjesecima lošu sliku kako grada Sarajeva, tako i same države Bosne i Hercegovine. Trebali bismo najbolje znati u kakvom stanju su migranti, jer je i većina nas migrirala u ratnom periodu u nadi za bolje sutra. Razlika je ogromna, naš narod tada nisu ostavljali na ulicama da se sami borimo i snalazimo, već su nas prihvatili i omogućili migrantske centre, edukacije, školovanje i druge osnovne elemente za život svakog čovjeka. Migranti su očajni u potrazi za boljim životom, samim preživljavanjem, sve to dovodi do situacije u kojoj se trenutno nalazimo, pa se i javlja opravdan strah građanki i građana koji hitno mora da se riješi. Sigurnost je jedna od izuzetno bitnih pitanja za državu i trebamo tražiti od institucija da se ovo pitanje konačno riješi.

 

Loše stanje javne rasvjete u Općini Ilidža jedan je od većih uzroka nezadovoljstva građana, a posebno u zimskim mjesecima kad ranije pada mrak pa djeca iz škole hodaju neosvijetljenim ulicama, što postaje i sigurnosni problem. Da li se u svom predizbornom programu planirate baviti ovom temom i šta planirate ponuditi stanovnicima Vaše općine?

 

To je jedan od segmenata na kojem se treba raditi kada je Općina Ilidža u pitanju. Treba biti među prvim temama na sjednicama, jer je neshvatljivo da u 21. vijeku pričamo o problemu poput javne rasvjete, to je nešto što bi trebalo u današnje vrijeme da se podrazumijeva.

Znamo da se novac planira svake godine pitam se kako unazad tolike godine na red nije došla javna rasvjeta!

Negdje smo svi zaboravili da novim regulacionim planom Stup Nukleus treba da bude 27.000 stanovnika i da trenutna javna površina kao ni rasvjeta nisu adekvatne za novoizgrađena naselja na pomenutoj lokaciji. Brojna je problematika Općine Ilidža o kojoj se nakon izbora treba sa prioritetom pristupiti, unutar koje će se i pitanje rasvjete riješiti

Pored rasvjete, tu je kanalizacija, putevi, škola na području MZ Stup II, parkovi, zelene površine te drugi brojni nedostaci Ilidže..

 

Nedavno je u medijima objavljeno da je na području Općine Ilidža došlo do ispuštanja radioaktivnih čestica. S obzirom na to da ste u sklopu akcije “Kakvo želiš Sarajevo” razgovarali sa građanima i o ovoj temi, kažite nam kakvo je stanje na terenu?

 

Velika je zabrinutost građana zbog nedostatka pravovremenih informacija koje su zakašnjele. Građani su ogorčeni i zabrinuti. Nemamo tačne informacije šta se  dešava, koliko je zapravo opasno, otkad to traje, mislim da su to sve informacije koje svaki građanin treba i mora da zna, da bude upućen. Tu postoji više pitanja, a najvažnije je ko je preuzeo odgovornost i zašto nismo redovno informisani o ovoj temi. Neprihvatljivo je da šutimo o tome! Da li nas iko informiše o posljedicama koje mogu uzrokovati radioaktivne čestice po pitanju zdravlja, prirode, i turizma. Ne iznošenje informacija jednako je bježanju od odgovornosti i rješavanja problema kao jedinom načinu brige i o kolektivnom zdravlju, prirodi i turizmu koji je dragulj razvoja Općine Ilidža.