Socijalna osjetljivost aktuelne vlasti u Tuzli najbolje je pokazana uvođenjem još jednog nameta građanima, komunalne takse!

Povodom saopćenja koja se šalju u javnosti i podrške koja se putem oficijelnih stranica na društvenim mrežama javnih preduzeća čiji direktori preferiraju na aktuelnog gradonačelnika, SDBiH Tuzla ukazuje da aktuelna vlast i direktori javnih preduzeća nemaju nimalo osjećaja za penzionere, ali i za socijalno ugrožene građane našega grada.

Socijalna osjetljivost aktuelne vlasti u Tuzli najbolje je pokazana uvođenjem komunalne takse, a koju je ukinula aktuelna Skupština TK.
Također nas interesuje kako pravdaju svoju socijalnu osjetljivost isplatom više stotina hiljada maraka političkim subjektima u Tuzli i to novcima poreznih obveznika i građana Grada Tuzle.

Da li se izjava da je Tuzla najveće gradilište u BiH pravda kreditnim zaduženjem i asfaltiranjem ulica, a koje su nakon prvih kiša bile poplavljene?
Ovaj način korištenja i trošenja javnog novca građana se može jedino dovesti u red da se KONAČNO usvoji Statut grada i vrate nadležnosti MZ. Svaka MZ mora biti uključena u donošenje budžeta grada, ali i kod rješavanja svih problema u MZ.

Za aktuelnu vlast očito da rubne MZ ne postoje.

Aktuelni gradonačelnik bi trebao da svim građanima kaže gdje su potrošene pare od Elektroprivrede koje se svake godine sliju u budžet grada u iznosu većem od 5,5 miliona KM. Na to pitanje su više puta izbjegli dati odgovor, a očito da ništa po pitanju aerozagađenja nisu uradili što se može vidjeti u zadnje vrijeme kako su postala aktivna individualna ložišta.

Ovim putem pozivamo direktore javnih preduzeća da prije svega do kraja pročitaju ili poslušaju izjave budućeg gradonačelnika prof.dr. Vahida Jusufovića, pa tek onda da donose sud i glorificiraju lik i djelo osobe koja ih je tu po stranačkoj liniji postavila. Gradska organizacija SDBiH Tuzla smatra da je smanjenje izdvajanja političkim subjektima iz Budžeta grada u korist naših penzionera prvi korak u stvarnom poboljšanju životnog standarda naših sugrađana.