SRETAN 7. NOVEMBAR – DAN KOMUNE BANOVIĆI

1. aprila 1946. godine počela je organizacija prve Omladinske radne akcije na izgradnji željezničke pruge Brčko – Banovići.

Pruga Brčko – Banovići je prva pruga u sjevernoj Bosni dužine 92 kilometra. U akcijama je učestvovalo oko 70.000 omladinaca iz Jugoslavije. Tokom izgradnje iskopano je 1.361.680 km² zemlje i 134.460 km² kamena, izgrađena su i dva tunela dužine 667 metara i 22 mosta ukupne dužine 445 metara. Radovi su završeni u rekordnom roku (190 dana), a prvi voz ovom prugom prošao je 7. novembra 1946. godine.

Osim što je pruga osiguravala opskrbu ugljenom velikih gradova u dolini Save, bila je značajna i radi opskrbe hranom izgladnjele i razorene sjeveroistočne Bosne. Godinu dana kasnije 1. aprila 1947. počela je izgradnja i pruge Bosanski Šamac – Sarajevo.

Miroslav Krleža je rekao “Nije ovo prva pruga na svijetu sigurno, ali je prva koju su izgradila djeca”.

U prvim poslijeratnim omladinskim akcijama milioni omladinaca gradili su autoputeve, pruge, fabrike i gradove. Najveće Savezne radne akcije dešavale su se u periodu od 1946. do 1952. godine. Kao dan Omladinskih radnih akcija u SFRJ se obilježavao 1. april.

 

SRETAN 7. NOVEMBAR – DAN KOMUNE BANOVIĆI!