Ukinut SDP-ov harač građanima Tuzle!

Nakon što je završena skupštinska procedura, na sjednici Skupštine TK., usvojene su izmjene i dopune Zakona o komunalnoj djelatnosti čime je naknada za vlasnike stambenih prostora i garaža UKINUTA!

Nametnuta komunalna naknada nije bila obaveza nego MOGUĆNOST. Ovim su stečeni uslovi da aktuelna gradska vlast suspenduju NAMETNUTU odluku o uvođenju harača građanima ionako slabog imovinskog stanja.

Skupština TK usvojila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, a nakon javne rasprave koja je trajala 30 dana Izmjene i dopune se ogledaju u sljedećem :

  • Za vlasnike i korisnike stambenog i garažnog prostora ukinuta je mogućnost plaćanja komunalne naknade.
  • Vlasnici i korisnici poslovnih objekata, kao i vlasnici i korisnici stambenih objekata korisne površine preko 200 kvadrata dužni su priključiti se na sistem daljinskog grijanja do 1. oktobra 2021.godine, ukoliko za to postoje tehnički uslovi te ukoliko za zagrijavanje ne koriste električnu energiju, prirodni plin ili obnovljive izvore energije.

Uz ovo ostavljena je mogućnost gradskim i općinskim vlastima da ukinu dodatne komunalne naknade, jer ih zakon više “ne tereti”.