Usvojen set zaključaka Kluba SDBiH u Parlamentu FBiH

Klub Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine (SDBiH) u Predstavničkom Domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji čine predsjednik Kluba SDBIH Zlatko Ercegović i članovi Nedžad Šečić, Meliha Bijedić i Mile Atlagić, na jučer održanoj 21. redovnoj sjednici ovog doma predložio set zaključaka koji su jednoglasno usvojeni.

  • Zahtijevali smo od Vlade FBiH i Zavoda za javno zdravstvo FBiH da izvijesti Parlament PD P FBiH o ukupnom broju respiratora u javnim zdravstvenim ustanovama u FBiH.
  • Tražili smo od Vlade Federacije BiH izvještaj o broju novouposlenih zdravstvenih radnika u javne zdravstvene ustanove prema ranijim zaključcima koje smo predložili, a Parlament usvojio.
  • Zahtijevali smo da Vlada Federacije BiH podnese i dostavi izvještaj o utrošku sredstava koje je Vlada FBiH doznačila zdravstvenim ustanovama i kantonalnim vladama u 2020. godine, namjenski u svrhu borbe protiv pandemije COVID 19.

 

Imajući u vidu ranije usvojene zaključke Kluba SDBiH kojim se Vlada FBiH obavezala da obezbijedi sredstva za nabavku medicinske opreme javnim zdravstvenim ustanovama iz tekućih rezervi, kao i finansiranje prijema novih medicinskih radnika u radni odnos, smatramo da je dužnost Vlade FBiH da dostavi izvještaje o usvojenim zaključcima kako bi  ih predočili građanima.

Treba napomenuti da smo u okviru prve tačke dnevnog reda, a koja se odnosila na Informaciju Vlade FBiH o epidemiološkoj situaciji COVID-19, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i informaciji o epidemiološkoj situaciji u FBiH  Zavoda za javno zdravstvo, predložili zaključak da se zabrana kretanja na području Federacije BiH pomjeri na dozvoljeno kretanje od 23:00 do 05:00 sati što je kroz raspravu odbijeno te zaključeno da se postojeće mjere zadrže još najmanje 14 dana, a da se naredi kantonima sa incidencijom novozaraženih većom od federalne uvođenje restriktivnijih mjera.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH uputit će inicijativu prema Vijeću ministara BiH za pooštravanje kriterija za prelazak državne granice uvođenjem obaveze dokazivanja COVID-19 neutralnosti (negativan PCR ili antigenski test, potvrda o preboljenom COVID -19, potvrda o dvostrukoj vakcinaciji).