Višak radnika je u državnoj upravi i direkcijama, a ne u rudnicima

Socijaldemokrate BiH podržavaju zahtjeve rudara Bosne i Hercegovine da se obustavi haranga na njihova prava i status. Rudari su najmanje krivi za sve teškoće u termoenergetskom sistemu. Nedopustivo je da se govori o teškom ekonomskom stanju u kome je navodno višak 2.500 rudara, a da mjere sanacije provode uprave i lica koja su dovela do ovakvog stanja.

Osuđujemo sramne namjere uprave Elektroprivrede BiH da svoje probleme u funkcionisanju svale na leđa rudara i krenu u najavljeno otpuštanje. Dugi niz godina su (gotovo svi) rudnici uglja u BiH su u vazalskom odnosu prema Elektroprivredi kroz jedinstvenu u svijetu hibridnu organizaciju „zavisnog društva”, u kome Elektroprivreda donosi sve bitne odluke za rudnike i rudare, a ne snosi nikakav vid odgovornosti. Diktira tako Elektroprivreda rudnicima i otkupne količine, i cijene, i toplotnu moć uglja, pa čak i naplaćuje „penale” ukoliko se isporuči ugalj koji nije po nametnutim standardima. Političke strukture koje upravljaju Elektroprivredom i rudnicima svaljuju tako godinama na rudnike terete svojih pogrešnih odluka.

Najbolji dokaz krivice Elektroprivrede za stanje u rudnicima BiH svakako je RMU Banovići, koji nije u koncernu Elektroprivrede. I tamo ima mnoštvo problema i pogrešnih odluka, ali se Rudnik bori znatno uspješnije na tržištu, investira u nove tehnologije i vodi računa o interesima zaposlenih. Svi veliki problemi rudnika kojim upravlja Elektroprivreda u prvom redu svoje uzročnike imaju u upravi koncerna. Pa čak i one za postavljanje pogrešnih rukovodstava rudnika, izostanak njihove kontrole, zapostavljanje napredovanja i otkrivke u rudarskm radovima, pogrešnih investicija, lošeg stanja sigurnosti, sve do sramne odluke o otpuštanju ogromnog broja rudara.

Veliki su viškovi zaposlenika u Bosni i Hercegovini, najviše u organima vlasti i uprave, agencijama i direkcijama javnih preduzeća i mnogim znanim i neznanim „mučenicima” u hiljadama službenih kancelarija u Sarajevu, a zadnje mjesto gdje je trebalo tražiti viškove su rudnici uglja.

Posebno se na udaru Elektroprivrede nalaze Rudnici Kreka, koji su bili na začelju interesa, investiranja i bilo kakvog vida podrške posljednjih godina. Rudnici Kreka proizvode 42% ukupnog uglja za potrebe Elektroprivrede BiH, a u njih je uloženo samo 19% od svih investicija Elektroprivrede u naše rudnike, među kojim su mnoge bile potpuno pogrešne i nepotrebne. Po jednom zaposlenom radniku Elektroprivreda je uložila u Kreku 9.119 KM, dok je takvo ulaganje u Rudniku Kakanj 33.118 KM, ali i u Kaknju perspektive nisu mnogo drugačije od krekanskih.

U buri informacija koje nas zasipaju zadnjih dana nedovoljno pažnje se posvećuje našim rudarima, koji su bili i ostali temelj društvene nadgradnje, koji se odgovorno bore i rade da bi naša ekonomija i društvo u cjelini opstali. Danas oni koji uživaju svoje privilegije na rudarskom znoju planiraju ostaviti 2.500 porodica bez osnova za egzistenciju, a bez bilo kakve lične ili kolektivne odgovornosti.

Pozivamo društvo u cjelini da stanemo u zaštitu temeljnih ljudskih prava i principa, kao i da konačno inaugirišemo pravilo odgovornosti vodećih struktura za stanje u sistemima kojim upravljaju.