– Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je presude u kojima piše da smjene direktora nisu u skladu s Ustavom FBiH, odnosno da su napravljene dekretom. Dekret nema pravnu osnovu i to je akt izvršne vlasti u totalitarnim režimima. Te odredbe zakona se moraju brisati i ljudi koji su po zakonu primljeni na pozicije, moraju biti vraćeni – kaže za Faktor predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović.

Podsjećamo, Ustavni sud FBiH donio je dvije odvojene presude, jednu koja se tiče izmjena zakona o osnovnom i drugu za izmjene zakona o srednjem obrazovanju, a obje su tokom marta dostavljene Skupštini TK.

– Mi moramo ići sa izmjenama zakona što prije, da bismo te ljude vratili na posao i time smanjili troškove po kanton. Smjene su bile povod za oko 80 tužbi, a sve one nakon presuda Ustavnog suda FBiH će biti riješene u korist oštećenih. Što prije to uradimo štete po kantonalni budžet biće manje. Svaki dan koji neko provede u smjeni se mora platiti, gubitak plaće, doprinosi, ostali porezi i plus sudski troškovi – pojašnjava je Vujović.

On ističe da će insistirati da se utvrdi odgovornost onih koji su ovoj šteti najviše doprinijeli, a mogli su da je preduprijede.

– Po članu 33 Ustava TK premijer je nadležan da podnese zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona koji usvoji Skupština TK, a upozoravali smo da doneseni zakoni nisu u skladu s Ustavom FBiH. Postoji li odgovornost državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja i nauke, jer oni su morali upozoriti tadašnjeg ministra da se na ovaj način krši zakon. Da li je sekretar ministarstva to učinio? Da li je neko odgovoran za štetu nanesenu kantonu treba da odluči nadležan sud – zaključuje Vujović.

Smjene direktora škola izglasala je većina koju su činili Socijaldemokratska partija (SDP), Pokret demokratske akcije (PDA), Naša stranaka (NS) i Savez za bolju budućnost (SBB). Ova vlast nedavno je smijenila nova većina u Skupštini TK, ali priča o smjenama još nije okončana.

Izvor: Faktor