ZLATKO ERCEGOVIĆ: Javni zdravstveni sistem se urušava!

Epidemiološka situacija se u zadnje vrijeme pogoršava. Javni zdravstveni sektor, javne zdravstvene ustanove su nosioci zdravstvene zaštite u našoj državi.

Tim povodom, predsjednik Kluba SDBiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH doc.dr. Zlatko Ercegović ukazao je na probleme sa kojim se javni zdravstveni sistem susreće.

“Javni zdravstveni sistem je sve opterećeniji. Moram vam reći da smo u doba prije pandemije nerijetko bili insuficijentni u nekim oblastima, i sa kadrom i sa opremom. Nećemo sada govoriti o problemima, nudimo rješenje. Zdravstveni sistem je preopterećen zbog sve većeg broja oboljelih pacijenata, ali isto tako i zbog sve većeg broja oboljelih zdravstvenih radnika. Rješenje je pojednostavljivanje konkursnih procedura za prijem zdravstvenih radnika, svih profila, u sve zdravstvene ustanove u FBiH sa prioritetom onih zdravstvenih ustanova koje se bave neposredno liječenjem srednje teško i teško bolesnih od COVID-19 infekcije.” – izjavio je Ercegović, te dodao da će već na narednoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH kao predsjednik Kluba SDBiH zakonskim putem uputiti inicijativu i zahtjev prema Vladi FBiH.

“Federalna Vlada i sve kantonalne Vlade bi ovim pokazali da nisu samo puki zakonodavci, izvršna tijela, nego da su praktični ljudi koji žele, hoće, znaju i mogu pomoći građanima BiH. ” – istakao je Ercegović