ENVER BIJEDIĆ: 5500 zaposlenih osoba samo u TK ne smiju biti žrtve lošeg zakona

Koronavirusom pogođena su i mala i srednja preduzeća realnog sektora, kojima nije posvećeno dovoljno pažnje. Među mjerama koje se predlažu, našao se i Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji je predstavljen kao plan spašavanja ekonomije FBiH. Dio pomenutog zakona u najmanju ruku je diskriminirajući, poručio je Enver Bijedić, predsjednik SDBiH.

“Samo u Tuzlanskom kantonu različita udruženja zapošljavaju 5500 osoba i ovim zakonom su diskriminirani, jer ne mogu do subvencioniranja.

Tako su pod “Poslovni subjekti” izuzeti svi budžetski finansirane ustanove, institucije, kojima su osnivači općine, gradovi, kantoni, država.

Međutim, u tu grupu svrstana su i udruženja. Tim vođenjem, ispade da udruženja ne zapošljavaju ljude, a direktno su pogođena obustavama, jer im je zabranjen rad naredbom Kriznog štaba.

Poređenja radi, taksi službe su udruženja, što znači da ista ne mogu do subvencioniranja. Udruženja za djecu sa posebnim potrebama su udruženja i zapošljavaju značajan broj stručnjaka u svojim oblastima, a ne samo da su im umanjeni prihodi, nego ih nema nikako.

Pored navedenih još je mnogo udruženja koji su i više nego korisni u borbi kako za lokalne zajednice tako i šire, a ovim zakonom se diskriminiraju i stavljaju u isti koš kao subjekti koje izdržava budžet.

Kao i premijer Novalić, smatram da je najbitnije sačuvati radna mjesta, međutim, potrebno je da se prilikom realizacije Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izuzmu udruženja koja nisu finansirana od strane općina, gradova, kantona ili države, te da se isti izmijeni.” – kazao je Bijedić.