ENVER BIJEDIĆ: Kupci stanova i poslovnih prostora u SPO “15. maj” su oštećeni i zahtijevam istragu (VIDEO)

Povodom istražnog postupka u predmetu “Izgradnja SPO “15. maj”” u kojem je predsjednik SDBiH Enver Bijedić ispitan u svojstvu osumnjičenog za nenamjensko trošenje sredstava kao jedini od jedanaest prijavljenih lica, među kojima su i Salih Šabović, Jasmin Imamović, Giprom, Upravni i Nadzorni odbor Direkcije za izgradnju, u prostorijama Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine održana je press konferencija na kojoj su iznesene činjenice u vezi ovog predmeta.