Enver Bijedić podnio inicijativu: Obustaviti isplatu plata zastupnicima dok traje blokada rada Zastupničnog doma

Usljed brojnih blokada rada Parlamentarne skupštine BiH, kao i ostalih organa vlasti, BiH je po mnogima suočena sa najvećom političkom krizom zbog neuspostave vlasti. Do sada, nijedna sjednica Parlamentarne skupštine BiH nije u potpunosti održana. Osim konstituirajuće (redovne) koja je nakon dodjele mandata prekinuta, održane su samo dvije vanredne sjednice.

Enver Bijedić, predsjednik SOCIJALDEMOKRATA BiH i zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH uputio je inicijativu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine kojom traži izmjenu Odluke Administrativne komisije u smislu da se zastupnicima dok traje blokada rada Zastupničkog doma obustave isplate plata za svaki mjesec u kome se ne održi bar jedna sjednica doma kao i svim zastupnicima koji u tekućem mjesecu ne prisustvuju bar jednom zasjedanju. Također, ovom inicijativom potiče VM BiH da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o plaćama i nadoknadama kojim bi se ova oblast u ovakvim slučajevima precizno definisala.

Koliko će sluha za ovu inicijativu imati izabrani državnici vidjeti ćemo po očitovanju Vijeća ministara.