Prijedlog je razmatran po hitnom postupku, što je podržalo 24 zastupnika, devet je bilo protiv, a dvoje suzdržano, a o usvajanju ovog prijedloga će se zastupnici izjasniti na kraju rasprave o svim tačkama.

Tokom svog obraćanja, Enver Bijedić (Socijaldemokrate BiH) kazao je da su kompanije pretrpile veliku štetu i izgubile su solventnost i zbog toga je potrebno što prije donijeti ovaj zakon.

Prijedlog podrazumijeva mogućnost Vijeću ministara BiH da donese privremenu odluku o pomjeranju roka za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a do posljednjeg radnog dana u mjesecu, na period koji ne može biti duži od 90 dana. Ovim je Prijedlogom predviđeno da se taj rok može produžiti i na dodatnih 90 dana, ukoliko postoji potreba.