ENVER BIJEDIĆ: Rezolucija o BiH je put kojim naša država treba ići, a Rangel je napravio prvi korak

Europski parlament usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini u kojoj se ne spominju prava konstitutivnih naroda, dok su odbijeni amandmani pučana, za koje su glasali hrvatski zastupnici neovisno o stranačkom klubu, kojima bi se u tekst rezolucije ubacila prava konstitutivnih naroda.

Kako smo u rezoluciji mogli vidjeti, Europski parlament “žali zbog činjenice da BiH i dalje krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima jer nije provela presudu Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) u predmetima Sejdić-Finci, Zornić, Pilav i Šlaku u vezi suzbijanja diskriminacije i osiguranja demokratske jednakosti građana u izbornom procesu u zemlji, što je preduvjet za otpočinjanje pristupnih pregovora”.

Enver Bijedić, predsjednik Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine smatra da su sloboda, jednakost, pravda i solidarnost ključna načela europske socijaldemokracije, izvedena iz ljudskih prava.

“SDBiH će braniti socijaldemokratske vrijednosti koje su svakodnevno ugrožene novim oblicima pritisaka koji prijete temeljima egzistencije i dostojanstva ljudi. Rezolucija je potvrda da je BiH u dubokoj krizi. Imamo prije svega zdravstvenu krizu, ekonomsku, privrednu, ustavnu krizu gdje ljudi negiraju Ustav BiH i za to niko ne snosi nikakve posljedice. Pa imate i pravosudnu krizu gdje najveći problemi dolaze iz segmenta pravosuđa gdje se neke stvari subjektivno rješavaju. Pored tri nacionalna koncepta koji imamo u našoj zemlji, rezolucija nameće i četvrti građanski stub koji daje garanciju opstanka i to je neminovno. Formiranjem jednog jakog građanskog bloka bi trebao da bude balans u formiranju svake vlasti nakon izbora iduće godine. Mi smo garant toga.” – istakao je Bijedić, te dodao da reformski i razvojni izazovi u BiH traže otvaranje
novog oblika društvenog dijaloga, uspostavljanja široke društvene suglasnosti o novim razvojnim ciljevima društva, pri čemu će SDBiH praktično ispoljavati potencijal svoje vizije u funkciji razvoja cijelog BiH društva.