INICIJATIVA HUSEINA TOKIĆA: U državnu službu primati samo najuspješnije kandidate

Predsjednik Kluba SDBiH Husein Tokić je na današnjoj sjednici Skupštine TK podnio inicijativu u kojoj traži izmjene i dopune Zakona o državnoj službi na način da se u budućem periodu državnu službu primaju najuspješniji odnosno prvi kandidati sa rang liste nakon konkursne procedure.

Ovom Izmjenom i dopunom Zakona o državnoj službi omogućilo bi se da u državnu službu TK prolaze najstručniji i najkompetentniji kandidati, odnosno oni koji su dobili najveći broj bodova u toku javne konkursne procedure. Na ovaj način ukinula bi se aktuelna dispoziciona mogućnost rukovodioca organa državne službe da primi bilo kojeg kandidata sa liste uspješnih kandidata bez obzira na rang listu, sto se u praksi dešavalo veoma često, tako da kandidati sa najboljim uspjehom i najvećim brojem bodova ne budu primljeni na posao u državnu službu.

Izmjenama ovog Zakona ukinuo bi se jedan od oblika sistemske korupcije i ispravila jedna od  nepravdi u našem društvu na području TK, a ova vlada i skupštinska većina pokazala spremnost da se bori za pravednije društvo.