Kasarna Ljubače kod Tuzle otpada kao lokacija za smještaj migranata

Kasarna Ljubače u Živinicama, koja je spominjana kao jedno od rješenja za smještaj migranata iz Vučjaka, je neuslovna, jer prostor nije deminiran.Vlada FBiH danas je usvojila informaciju o situaciji u ovoj kasarni, a koju je potpisao šef Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija Fahrudin Solak. U informaciji se ističe kako su predstavnici FUCZ i BHMAC-a otišli u Živinice kako bi obišli ovu kasarnu i utvrdili stanje, odnosno koliko prostora je prekriveno minama kako bi isplanirali aktivnosti deminiranja. Ulazak im nije bio omogućen.

Naime, kasarnu je Vlada FBiH dala na korištenje kantonalnom ministarstvu koje je uz saglasnost FBiH izdalo na korištenje pravnoj osobi Muji Muratoviću u kojoj on drži divlje životinje,

“Iako su prethodno dobili informaciju da će im biti omogućen ulazak u kasarnu Ljubače, predstavnike FUCZ, BHMAC-a i IOM-a su u tome spriječili građani koji se protive smještaju migranata unutar ove kasarne. Nakon toga sastali su se s korisnikom Mujom Muratovićem koji je došao u pratnji advokata koji je saopćio da je njegov klijent javnim pozivom dobio kasarnu na korištenje na period od deset
godina, da taj prostor koristi već oko tri godine, da tu drži više od 200 životinja i da bi mu deminiranje lokacije i smještaj migranata pričinili značajnu finansijsku štetu i ugrozilo poslovanje, te da iz tih razloga nije voljan da omogući ulazak u kasarnu”, navodi se u informaciji.

S ovom situacijom upoznat je IOM čiji je predstavnik zaključio kako je kasarna Ljubače neuslovna za smještaj migranata te da je kasno za početak deminiranja s obzirom da je zimski period i da ne postoji volja lokalne zajednice za smještaj migranata. Istakao je kako su njihove aktivnosti na prostoru kasarne okončane.

“Federalna uprava civilne zaštite će, u slučaju potrebe za deminiranjem ove lokacije, angažovati sve raspoložive resurse. U tom slučaju bi deminiranje trajalo oko 30 radnih dana, s obzirom na očekivanu zagađenost terena metalom i neizvjesnu minsku situaciju, te činjenicu da je provođenje operacija deminiranja u zimskom periodu na ovom prostoru vrlo neizvjesno”, navedeno je
u usvojenoj informaciji.

Ovaj izvještaj bit će proslijeđen Ministarstvu sigurnosti BiH.

Podsjetimo, Vlada FBiH je ranije donijela odluku kojom je nekadašnju kasarnu u Ljubačama kod Tuzle dala na raspolaganje Ministarstvu sigurnosti BiH u svrhu smještanja migranata. Šef kluba SDBiH Hasan Muratović na sjednici Federalnog parlamenta, osvrnuo se na Odluku Vlade FBiH o ustupanju lokacije “kasarna Ljubače” u Živinicama za smještaj migranata nakon čega su se odluci Vlade FBiH usprotivili i zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona koji su na sjednici održanoj 21. novembra jednoglasno odbili ovaj prijedlog.

Usprotivili su se i mještani Ljubača, Husina, Par Sela i svih ostalih okolnih mjesta koji su poručili da formiranje migrantskog centra neće dozvoliti, uz obrazloženje da ovakvi centri nigdje u svijetu ne postoje u gusto naseljenim sredinama.

 

Izvor: klix