ODRON SE NASTAVLJA: 250 članova napustilo SDP i prešlo u SDBiH

Dugogodišnje postojanje političkih subjekata u jednu ruku rezultiralo je i otuđenjem od “običnog” građanstva. Potvrda tvrdnji je i 250 nezadovoljnih članova koji su iz tuzlanskog SDP-a prešli u Socijaldemokrate BiH.

“Rezultat je ovo zatvorenog političkog kruga i političke neodgovornosti SDP-a prema sada već bivšim članovima. Stanje unutar političke opcije, mjesne zajednice, grada, kantona ili države, može se promijeniti samo aktivnim učešćem u radu.” – naveli su nam Adnan Čivić, Emir Hujdur, Nedim Bijedić, Samir Puzić, Elmir Babović, Kenan Hadžihasanović i Almir Kavazović kao razloge koje su im potpisnici pristupnica naveli.

“U ime Gradske organizacije SDBiH Tuzla, želim da se zahvalim na promociji ideje socijaldemokratije, kao i za učešće u rastu i razvoju lokalne zajednice. PoredVijećničkog sata kojeg naši vijećnici dr. Vujadinović i prof. Mišković provode sa građanima neovisno o političkom opredjeljenju, ovi mladi ljudi ne žele više da se politika bavi njima, nego uzimaju aktivno učešće. Kroz rad u svojim mjesnim organizacijama, kojima smo Statutom vratili autonomiju, ukazuju i rade na rješenjima problema što su građani prepoznali, te sa ponosom možemo reći da smo postali najbrže rastuća politička opcija.” – rekao je Kerim Isović, sekretar Gradske organiczacije SDBiH Tuzla.