Vijećnici u Gradskom vijeću Tuzla dr. Vujadinović i prof. Mišković organizuju vijećnički sat

Profesor Mirel Mišković i doktor Aleksandar Vujadinović, vijećnici Socijaldemokrata BiH, u gradskom vijeću Tuzle, odlučili su da ostvare novi vid pozitivne prakse u komunikaciji sa građanima i građankama našeg grada.

Naime, tokom vijećničkog sata, kako će se zvati ova neposredna veza između vijećnika i javnosti, Tuzlaci će bez obzira na spol, dob, vjeru, političku ili bilo koju drugu individualnu pripadnost, Miškoviću i Vujadinoviću moći postavljati pitanja iz svih oblasti rada i života u gradu Tuzli, na koja će oni odgovoriti u razumnom vremenu. Također će se otvoriti prostor za prijedloge, sugestije, inicijative i kritike kojima građani Tuzle mogu unaprijediti život u svojim lokalnim zajednicama, a koje će Mišković i Vujadinović predočiti gradskom vijeću.

Ova komunikacija će se odvijati neposrednim kontaktom te telefonskim i elektronskim vezama. Profesor Mišković i doktor Vujadinović pozivaju građane da se ukljuće u ovu komunikaciju i nadoknade nedostatak životno važnih informacija, koje im uskraćuje gradska administracija.

Kontakt za zakazivanje termina razgovora, putem telefona 062 093 037, Mirel Mišković ili putem emaila: mirel.miskovic@yahoo.com i aleksandarvujadinovic1@gmail.com.