Vijećnici SDBiH Aleksandar Vujadinović i Mirel Mišković podnijeli inicijativu za izgradnju i rekonstrukciju mostova u MZ Simin Han

Vijećnici SDBiH u Gradskom vijeću Tuzla, Aleksandar Vujadinović i Mirel Mišković na 43. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla podnijeli su inicijativu za izgradnju, rekonstrukciju i obnovu mostova u MZ Simin Han i to, mosta pored džamije Zlatnih ljiljana i drugog mosta koji se nalazi na lokaciji Donji Čaklovići.

Pješački most koji se nalazi odmah pored džamije Zlatnih ljiljana u MZ Simin Han usljed majskih poplava 2014. godine u potpunosti je devastiran. Isti je prilikom regulacije korita rijeke Jale i fizički uklonjen. Građani i Savjet MZ Simin Han su se nekoliko puta obraćali Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica gdje su dobili čvrsta obećanja da će se most ponovo izgraditi na istom lokalitetu. Izgradnja ovog pješačkog mosta za građane ovog dijela MZ Simin Han je od izuzetnog značaja jer isti povezuje naselja Sarajac, Gornje Čakloviće i ulicu Zlatnih ljiljana sa autobuskom stanicom i ambulantom. Ovaj most ima posebno značenje za školarce koji pohađaju osnovnu školu Simin Han. Most je postojao na istom mjestu još od 1946. godine i za njega postoji već urađen projekat.

Drugi most koji se nalazi na lokaciji Donji Čaklovići je stradao više puta jer se nalazi na nižem nivou od korita rijeke Jale. Poplave 2014. godine su ga udarima vode i drveća koje je bilo u vodi počele devastirati. 2018. godine voda je svojom silom otkinula dio ograde i dio betona. Ostali dio ograde koji je ostao, u lošem je stanju jer ga Jala svakom jačom kišom sve više urušava. Građani su pisali dopise Savjetu MZ Simin Han i dopisi su upućivani u Gradsku upravu u nadležnu službu koji nikakvih konkretnih rezultata nije bilo, sem usmenih obećanja. Napominjemo da su za izgradnju ovog mosta data i sredstva EU gdje je predviđeno da se postojeći most sruši i uradi potpuno novi. Na osnovu svega ostalog građanima MZ Simin Han nije jasno zašto se čeka realizacija ovog projekta za koji nema nikakvih prepreka.