OSIPANJE KADROVA TUZLANSKOG SDP-a: dr.sci. Maida Mulić prešla u SDBiH

Dr.sci. Maida Mulić, vanredni profesor i specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK, potpisivanjem pristupnice, postala je članicom Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine.

“Potpisivanjem pristupnice SDBiH očekujem mogućnost profesionalnog i naučnog angažmana te mogućnost iskazivanja doprinosa u segmentu strateških i reformskih djelovanja u oblasti zdravstva i visokog obrazovanja, a sukladno programskim ciljevima SDBiH-a.”

O kakvom se stručnjaku radi, govori i činjenica da je dojučerašnju članicu Gradskog odbora SDP-a Tuzla, za vrijeme svog premijerskog mandata na poziciji direktorice zadržao i Bego Gutić (SDA).