SDBiH Gradačac: Propao pokušaj većine da nametnu dodatne troškove građanima

Na 9. sjednici Gradskog vijeća Gradačac propao je pokušaj aktuelne većine SDP, PDA, RDS i NIP da “nametnu” profesionalnu poziciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća, kao i neustavno političko postavljanje vijeća mjesnih zajednica.

Pritiskom opozicije, proradila je “naknadna pamet “ aktuelne većine i gradonačelnika da pokušaju spasiti što se spasiti može, kada su shvatili da nemaju 2/3 većinu u Vijeću za neustavne, nezakonite i nemoralne izmjene Statuta.

Vladajuća većina na čelu sa gradonačelnikom Edisom Dervišagićem, shvativši da nemaju podrške svih vijećnika ni u vlastitim redovima većine, pokušali su putem amandmana pridobiti stav 2/3 vijećnika.
Apsurdna je činjenica da je prijedlog novog Statuta, došao od strane komisije za Statut i opća akta, na čijem je čelu sam predsjedavajući gradskog vijeća Hajrudin Mehanović, a u Komisiji sjede članovi vladajuće većine, svi odani i lojalni članovi samog aktuelnog gradonačelnika Edisa Dervišagića. Prijedlog Statuta pripreman je nekoliko mjeseci prije same sjednice koji je prošao sve “filtere” aktuelne većine i samog Gradonačelnika nekoliko puta prije same sjednice, tako da je neshvatljiva činjenica da vladajuća većina ulaže amandmane na prijedlog Statuta na samoj sjednici Gradskog vijeća. Razlog tome je jasan, shvativši da nemaju podrške za neustavne i nemoralne promjene Statuta, na samoj sjednici pokušali su spasiti što se spasiti može.

Poražavajuća je činjenica da pored pokušaja izmjena Statuta amandmanskim putem, aktuelna većina je i dalje insistirala da se uvede za naredne izbore 31 vijećnik od trenutnih 30 za što nema nikakve potrebe, što bi samo koštalo građane i opteretilo budžet Grada sa dodatnih 40 000 hiljada KM, a sa druge strane aktuelna većina i gradonačelnik nisu prihvatili amandmane opozicije da se prilikom izbora predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg mora voditi računa o nacionalnoj, spolnoj pripadnosti, kao i o redu ostalih i manjina, a što nalaže Ustav BiH, kao i Zakon o ravnopravnosti spolova.

Zbog svega navedenog SDBiH ne može niti će ikada podržati ovakav prijedlog Statuta koji ne poštiva ni zakon ni Ustav.

Na snazi je trenutni Statut grada, koji nema diskriminirajuće, neustavne i nezakonite odredbe, a ukoliko gradonačelnik i aktuelna većina želi ponuditi novi prijedloga Statuta Grada, nadamo se da će se u prijedlogu Statuta poštivati i Ustav i zakoni naše zemlje, a mi ćemo i dalje prattiti i podržavati sve što je u skladu sa Zakonom kao i sve ono što neće stvarati nove obaveze u samom Budžetu Grada, koji je u milionskom deficitu.