SDBiH: Omogućiti svima odgodu otplate kredita

U vrijeme vandrednog stanja uzrokovanog virusom COVID 19 i situacijom koja je nastala i uzrokovala stanje u privredi i među stanovništvom, Vlada Federacije BiH posegnula je za logičnom mjerom donijevši odluku o uvođenju potpunog moratorija na otplatu kredita za pravne i fizičke osobe minimalno na tri mjeseca.

Kao odgovor na odluku Vlade FBiH, Agencija za bankarstvo donosi svoju odluku koja ne omogućava ono što je predviđeno mjerom Vlade FBiH, jer je ostavljena mogućnost bankama da prave selektivan pristup i po vlastitim mjerilima određuju kome će odobriti, a kome ne odgodu na isplatu kredita.

U gostovanju na Dnevniku FTV, direktor Agencije za bankarstvo rekao je ono što je suprotno u odnosu na ono što je Vlada FBiH predstavila javnosti. Rekao je da nije moguće uvesti odgodu uplate kredita za sve građane jer to bi naštetilo bankarskom sektoru i niti na jedan način ne pokazujući razumijevanje za građane i privrednike u FBiH. Također, naveo je da će o tome kome će biti, a kome ne odobreno odgođeno plaćanje kredita biti u iskljućivoj nadležnosti banaka.

Ovdje je problem što ima pravnih i fizičkih lica koja nisu direktno pogođeni vanrednom situacijom nego indirektno, te da će se to na njih odraziti kroz određeni period i na taj način im nanijeti štete.

Ovim putem apelujemo na Vladu FBiH da svojim autoritativnim mjerama utiče na Agenciju za bankarstvo, kako bi hitno bilo omogućeno provođenje moratorija na plaćanje kredita pravnim i fizičkim licima, što je i bila svrha prvobitne Vladine mjere.

Ne smijemo dozvoliti da u ovako teškim okolnostima za naše građane i privredu dozvolimo da o njihovim sudbinama odlučuju banke i da budu ostavljeni sami na milost i nemilost ionako teškim uvjetima u kojima rade i žive.