Domovino, sretan ti Dan državnosti!

“Prije 80 godina narodi Bosne i Hercegovine su hrabro digli glas protiv fašizma i obnovili državnost jedne nam i jedine domovine. To je činjenica koja nas obavezuje i na koju moramo konstantno ukazivati.
Trajno podsjećanje da ne posustanemo na putu izgradnje uspješne i funkcionalne Bosne i Hercegovine po mjeri svih naroda i građana neka nam budu oni koji su dali svoje živote u borbi za demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu.” – naglasio je u čestitki.

25. novembra, postavljeni su moderni temelji državnosti Bosne i Hercegovine, te se danas slavi Dan državnosti BiH.

Taj datum, 25. novembar, jedan je od najvažnijih datuma u historiji naše zemlje. 25.11.1943.g. godine, održano je prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić-Gradu na kojem je donesena odluka o obnovi državnosti BiH, potvrđene su njene historijske granice, a BiH je postala jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji.

Zasjedanje ZAVNOBiH-a, kojem su prisustvovali istaknuti predstavnici Srba, Hrvata, Bošnjaka i nacionalnih manjina, definiralo je BiH kao jedinstvenu i nedjeljivu državu u kojoj će svi narodi imati ista prava, odnosno da BiH neće biti “ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska”, zbratimljena zajednica svih njenih naroda.

Zaključci sa zasjedanja ZAVNOBiH-a potvrđeni su i nekoliko dana kasnije na Prvom zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) u Jajcu, a nakon oslobođenja 1945. godine, Bosna i Hercegovina je dobila grb i zastavu, koji su bili njeni simboli svedo 1992. godine.

Referendumom za nezavisnost održanom od 28. februara do 1. marta 1992. godine u skladu sa standardima međunarodne zajednice, BiH je obnovila svoju nezavisnost, a od 20. maja 1992.g. postala je ravnopravnom članicom UN-a.