GO SDBiH TUZLA: Vrijeme je da se usluge građanima Tuzle prilagode 21. vijeku

Kao stranka građana BiH, tokom Izborne konferencije SDBiH naglasili smo da ćemo se brinuti o trošenju javnog novca, te da ćemo se brinuti o što kvalitetnijem pružanju usluga građanima, ne želimo se baviti nikakvim politikanstvom.

Povodom toga, mr.sc. Muhdin Mujačić, dipl.ing.el. tokom današnje press konferencije ukazao je na jedan od problema u Tuzli, a odnosi se na koncept pametnog grada koji ima za cilj da transformiše urbane sredine u atraktivnije, održivije i sredine sa puno više mogućnosti za same građane. Takve sredine privlače građane i poželjnije su za njih. One ohrabruju aktivno učešće građana, privlače industriju kao što su start-upovi i strane investicije. Koncepti pametnih gradova pomažu u borbi protiv odliva mozgova, smanjenju zagađenosti, pružanju jeftinijih usluga, transparentnosti i istim uslovima za sve.

„Trenutno se nalazimo u četvrtoj tehnološkoj revoluciji koja mijenja način življenja i poslovanja u cijelom svijetu. Jedna od glavnih stvari u revoluciji su tzv. pametni gradovi čiji je zadatak da građanima omogući da do određenih usluga za koje su zadužene gradske administracije, dolaze na jednostavniji, efikasniji i jeftiniji način. Jedan od segmenata pametnog grada je i pametni parking koji omogućava korisnicima da na najlakši način dođu do slobodnog parkinga, te da taj parking plate, danas svim sredstvima plaćanja, od bankovnih kartica, SMS poruka pa do trenutne opcije gotovinom, odnosno kovanicama. Tehnologija plaćanja parkinga u Tuzli je iz devedesetih godina koja omogućava da parking u 21. vijeku plaćate samo kovanicama. Svakako da ovdje dolazi i do problema efikasnosti. BH Telekom, već deset godina ima aplikaciju koja je vrlo jednostavna za korištenje, putem koje možete izabrati nekoliko gradova u BiH i izvršiti plaćanje parkinga putem mobilnog telefona.“ – rekao je Mujačić, te uporedio način naplate i cijena u Banja Luci sa Tuzlom.

“Banja Luka je nešto veći grad od Tuzle, ali su prihodi od parkinga drastično veći, skoro za tri puta. 35% od 4,5 milion KM koliko je Banja Luka naplatila plaćeno je SMS porukama. Ovaj vid svakako da korisnicima omogućava jednostavnije plaćanje, dok ih ujedno i sistem upozorava na istek, kako biste eventualno produžili. Druga stvar koju želim naglasiti jeste da je parking u Tuzli skuplji nego u Banja Luci. Godišnja karta u Banja Luci za bilo koju zonu parkiranja je 50 KM, dok se u Tuzli kreću od 80-250 KM.“ – naglasio je Mujačić.

Ukoliko bi se građanima Tuzle omogućilo plaćanje svim raspoloživim sredstvima, dovelo bi do povećanja prihoda, što bi moglo rezultirati smanjenjem cijena.

„Postojeća infrastruktura je zadovoljavajuća i potrebna su ulaganja u nadogranju postojećih aparata. Takva investicija bi se jako brzo isplatila samom činjenicom da će naplata parkinga biti znatno veća, sa jedne strane, dok sa druge strane moramo razmišljati i o građanima i pružiti im mogućnosti koje su raspoložive. Tehnološki mi smo i dalje u devedesetim godinama, dok danas se proizvode vozila koja sama pronalaze parkinge. Za primjer, u Varaždinu i Dubrovniku putem mobilnog telefona možete zadati da vam pronađe slobodan parking, gdje vam uz slobodna mjesta pokaže i cijenu. Bijeljina već 13 godina nudi mogućnost naplate putem SMS-a, a sama cijena parkinga je jeftinija nego u Tuzli.“ –  istakao je Mujačić.

Kada je u pitanju pružanje usluga građanima, Žarko Vujović, predsjednik Gradske organizacije SDBiH Tuzla, ukazao je na problem sa kojim su suočeni građani tuzlanskog naselja Gornja Lipnica, koji desetak kilometara od centra grada nemaju gradsku vodu, nego koriste kišnicu.

„Tokom svog govora na Izbornoj konferenciji Gradske organizacije SDBiH Tuzla, naglasio sam da treba prekinuti tu praksu između gradskih i prigradskih mjesnih zajednica, jer je ovo ipak grad Tuzla, te zbog toga i građani „rubnih mjesnih zajednica“, šta god to značilo trebaju imati istu uslugu. Vodovod u Gornjoj Lipnici je počeo da se radi 2017. godine, da bi 2018. bili prekinuti radovi. Već dvije godine, stanovnici skupljaju kišnicu jer arteški bunari ne mogu da rade zbog rudnog polja. Skupljaju kišnicu i dobijaju vodu putem cisterni koje plaćaju basnoslovno. Da bi se problem stanovnika Gornje Lipnice riješio, potrebno je da se iskopaju i postave vodovodne cijevi u dužini od kilometar i po, kako bi živjeli dostojno u 21. vijeku.“ – rekao je Vujović, te dodao da se ne želi baviti politikanstvom, ali smatra da će se ove godine raspisati tender za rješavanje problema, s ciljem prikupljanja glasova za lokalne izbore.

Socijaldemokrate BiH ovakve poteze ne smatraju pravom socijaldemokratijom, jer usluge građanima ne mogu i ne smiju biti predmet manipulacije zarad glasova za izbore.