JASENKO ČOMIĆ: Svaka jača kiša u građanima budi strah od ponavljanja scenarija iz 2014. godine

O Socijaldemokratama BiH, mjesnoj zajednici i organizaciji, narednim lokalnim izborima, komunalnoj infrastrukturi razgovarali smo sa mr.sc. Jasenkom Čomićem dipl.inž.geol., predsjednikom MO Mosnik SDBiH Tuzla.

Zašto SDBiH?

Tako kratko pitanje, a nudi vise odgovora i razloga moga političkog opredjeljenja. S obzirom na to da sam do sada bio apolitičan ne znači da sam manje društveno odgovorna osoba, ali moj habitus i princip je u tome da drugi prepoznaju moje vrline: stručnost, požrtvovanost, dosljednost. Obostrana sinergija se upravo desila sa političkom organizacijom SDBiH, njenim programskim ciljevima koji se zasnivaju na principima i osnovama demokracije. Upravo ovaj intervju govori o mogućnosti slobode govora. Načela socijaldemokratije su: sloboda, jednakost, solidarnost i demokratija. Različiti profili ljudi predstavljaju moć ovog političkog subjekta. Kroz posao koji obavljam i problemima sa kojima se svakodnevno susrećem, nažalost sam shvatio da snaga pojedinca ne može da utječe na događaje i odnose u zajednici. Dolazim iz realnog sektora koji je okrenut na surovo tržište i bori se za svoju tržišnu poziciju. U isto vrijeme vidim kako birokratija sve bolje živi i pritom iskazuje otvoreno nezadovoljstvo sa visinom plaća koja je dvostruko veća nego kod realnog sektora. Otvoreno nezadovoljstvo “nerealnog sektora” trpe svi građani bez obzira na nacionalnu, vjersku ili rasnu pripadnost. Administracija Gradske uprave Tuzla je inertna, naročito izraženo kod izdavanja urbanističkih i građevinskih dozvola imajući u vidu preko 7000 podnesenih zahtjeva Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline. Kadrovski deficit na određenim pozicijama kao npr. inžinjera građevine, geologa, arhitekture je očigledan, ali se po tom pitanju ništa ne radi. Suprotno tome navedene anomalije, smanjenje broja zaposlenih u gradskoj upravi se predstavljaju predizbornim uspjehom. Digresije radi, praveći paralelu broja upisanih studenata na prvu godinu studija Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli prije samo 15 godina je iznosio 130. Danas je taj broj poražavajući svega 10 studenata na odsjeku geologije isto toliko i rudarstva, a važimo za Grad “rudara i geologa”. Osjećam potrebu da ovom prilikom istaknem i činjenicu da je kompanijama iz Federacije BiH koje se bave geotehničkim istraživanjima od 2009 godine onemogućen rad na prostoru Republike Srpske što nije obostran slučaj. Vladajuće strukture o ovim problemima nijemo posmatraju i šute.

Svaka jača kiša u građanima budi strah od ponavljanja scenarija iz 2014., jer po pitanju dugoročne sanacije klizišta ništa nije učinjeno.

Osnovni uzrok pojave plavljenja u gradskom području Tuzle je nepostojanje oborinske kanalizacije na padinskim dijelovima, što izaziva plavljenje nizinskih gradskih površina. Poseban problem čine poplave u prigradskim i ruralnim naseljima sa velikom vjerovatnoćom pojave.

Padinski dijelovi grada, a naročito naselja Badre, Mosnik i Crvene njive kao i naselje Kojšino uopšte nemaju oborinsku kanalizaciju ili je ona izvedena samo djelimično. Nepostojanje oborinske kanalizacije, osim plavljenja nižih dijelova grada (južna i sjeverna saobraćajnica), doprinosi pojavi i aktiviranju brojnih klizišta. Priključenje domaćinstava u Lipnici na gradski vodovod je lijepa populistička predizborna priča, ali građani trebaju biti upoznati sa činjenicom da u pomenutom naselju i brojnim drugim nama sistema ili tretmana otpanih voda, a broj kartiranih klizišta iz dana u dan je sve veći.

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, Služba za inspekcijske poslove trebale bi biti u službi građana i ogledalo grada, ali to nažalost nisu.

Bespravnom gradnjom niču stambeno poslovni objekti u centru grada u blizini SKPC Mejdan” na uzurpiranog imavini koja je sa udjelom 1/1 upisana “Titovi” rudnici Kreka Banovići Dobrnja. I pored rješenja izdatog od strane Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla, kojom se odbija zahtjev za izdavanje rješenja o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti tzv. Investitor samoincijativno nastavlja gradnju, dok nadležna Služba za inspekcijske poslove nijemo posmatra i ne reaguje kako bi zaštitila mještane tog dijela naselja koji posjeduju građevinske dozvole, pogotovo imajući u vidu da se bespravno započeti objekat nalazi na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama. Mještani se pitaju da li je grad Tuzla ugodan, bezbjedan za življenje ako su ljudska prava ugrožena.

Predizborna je godina ponudila je građanima raskopan grad, a pri tome je Investitor zanemario istaknuti rokove gradnje što je decidno definisano Zakonom o građenju kako niskogradnje tako i visokogradnje. Dok u Japanu mašinovođa izvrši samoubojstvo zbog kašnjenja voza nekoliko sekundi, ovdje građani trpe neorganizovanost i idolentnost. Bez sistemskog rada koji kratkoročno nije vidljiv, ali dugoročno daje rezultat i kvalitet, mi se nalazimo tamo gdje smo danas.


Rad MO Mosnik SDBiH Tuzla, Vaše viđenje stranke u budućnosti??

Odnosi članstva MO SDBiH-Mosnik, izgrađuju se na principima međusobnog uvažavanja, poštovanja, tolerancije, drugarstva što ilustruje brojnost članova i simpatizera. Trend rasta broja članova je svakim danom osjetna jer građani su prepoznali nove vrijednosti.

Pandemija COVID–19 promijenila je način života te privremeno usporila, aktivnosti ljudi u svim sferama. Pridržavamo se mjera koje Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi i sukladno tome planiramo sastanke koje se odnose o ograničenom broju ljudi u zatvorenom prostoru. Predsjedništvo MO SDBiH-Mosnik, zadatke permanentno i sukcesivno prenosi na teren ostvarujući time koheziju među članovima i simpatizerima, davajući važnost svakom pojedincu. Istakao bih formirani Savjet za boračka pitanja, forume žena, omladine, seniora.

 

Kakvo je po Vašem mišljenje stanje u mjesnoj zajednici Mosnik, šta unaprijediti i popraviti?

Dio odgovora na Vaše pitanje elaborirao sam u prvom pitanju, zašto SDBiH.

Generalno stanje u svim mjesnim zajednicama je preslikano i na MZ Mosnik. Mišljenja sam da stari dio grada i naselja kao što su: Mosnik, Mejdan, Jala i Kula trebaju da sačuvaju autohtoni izgled arhitekture. Svjedočimo da iz godine u godinu gubimo indetitet izgradnjom objekata nepravilne geometrije i stila. Vrijeđanje intelekta mještana MZ Mosnik je doskora očitovanje Zavoda za urbanizam Grada Tuzle preko društvenih mreža, a tiče se problematike i dugo najavljivanih radova u ulici Bosne srebrene na raskrsnici kod bivše Livnice čelika Tuzla. Trenutno rješenje problema je semaforska signalizacija, a dugoročno je planirana izgradnja kružnog toka kojeg bi finansirao vlasnik budućeg stambeno-poslovnog kompleksa “Crystalico”.

Osim iskazane nekonzistentnosti i neozbiljnosti, niko ne pominje, ne razmatra uticaj ruže vjetrova, imajući u vidu da smo smješteni u zagađenoj kotlini.

Moram istaći da sam nosilac zadatka Glavnog projekta sanacije odrona u ulici R.Meškovića i B.Ajdžalića u naselju “Crvene njive” MZ Mosnik, opština Tuzla. Radi napomene govorim o aktiviranju odrona, decembara 2010 godine.Tri naša sugrađanina izgubila su tom prilikom život.

Izvedena je prva faza sanacije drenažnim sistemom, dok druga faza sanacije zaštite čeonog odsjeka potpornom konstrukcijom, definisane Glavnim projektom nije izvedena. U zaleđu čeonog odsjeka provedenim istraživanjim utvrđeno je da postoji tedencija širenja odrona u dužini oko 28 m i ugrožavanja četiri nova individualno-stambena objekta i više ljudaskih života.

Šta očekujete od lokalnih izbora?

Što se tiče predstojećih izbora, mislim da je najvažnije da građani inertnost zamjene sa mobilnošću i u što većem broju izađu na izbore. Vodeći se Statutom Socijaldemokrata BiH precizirano je i ograničeno obnašanje na maksimalno dva mandata na svim nivoima vlasti, što dovoljno govori o ozbiljnosti političkog subjekta u odnosu na “nedodirljive”. Na građanima je da prepoznaju one ljude koji će biti istinski njihovi predstavnici u strukturama gradske administracije u Tuzli. Mi želimo da u budućnosti, za gradonačelnika Tuzle glasa 70 posto građana Tuzle. To je naš cilj i naš program. To ćemo postići, zato što će naš budući kandidat među narodom dijeliti i dobro i zlo.

 

Članstvo i Vaša poruka njima?

Demokratski princip je osnovno načelo politike SDBiH i djelovanje organizacija, organa i tijela SDBiH. Sve funkcije u SDBiH jednako su dostupne svim članovima bez obzira na spolnu, vjersku, etničku, jezičku ili bilo koju drugu pripadnost, odnosno različitost.

Rješenja koja predlažemo čine našu političku opciju prirodnim partnerom za brojne društvene skupine: radnike, društveno odgovorne poduzetnike, penzionere, mlade ljude, poljoprivrednike i sve one druge i drugačije kojima nudimo društvo ravnopravnih i jednakih.

Posebna pažnja posvetit će se pravednom, slobodnom i solidarnom društvu, učinkovite i dostupne državne institucije i društvu bez korupcije.

Krajnji cilj SDBiH okupljanje je svih socijaldemokratskih partija koji će biti protuteža nacionalnim strankama u BiH.


Koja je formula za razvoj lokalne zajednice?

Za dobar rezultat lokalne zajednice potreban je spektar dobro organiziranih aktivnosti u javnom i privatnom sektoru, u civilnom društvu i među građanima. Općina Tešanj je primjer gdje postoji dobar poslovni ambijent koji onda omogućava i bolje poslovne rezultate, a sve to utječe na kvalitet života stanovništva. Tešanj bilježi i slučajeve dolaska čitavih porodica. Svi moramo uraditi više da zaustavimo negativne trendove migracije i odlazaka iz Bosne i Hercegovine.

Iskorjenjivanje korupcije danas predstavlja prvi korak za bolje sutra.