Klub poslanika SDBiH u Skupštini TK: Nezaposleni demobilisani borci mlađi od 57. godina života ne smiju biti diskriminirani

Klub poslanika Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine (SDBiH) u Skupštini TK podržava i pozdravlja napore Vlade TK i skupštinske većine da se usvoje izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, te na taj način ispravi dugogodišnja nepravda prema demobilisanim borcima, najboljim kćerima i sinovima Bosne i Hercegovine.

Socijaldemokrate BiH daju punu podršku prijedlogu Zakona o izmjena i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Smatramo da nezaposleni demobilisani borci mlađi od 57. godina života ne smiju biti diskriminirani i da su zaslužili da imaju pravo na egzistencijalnu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Demobilisani borci su istinski patrioti, bili su tu kad je bilo najteže i mi kao društvo i država moramo pokazati posebno poštovanje i pijetet prema ovim ljudima.

S tim u vezi pozdravljamo uložene napore resornog ministra i Vlade TK da se ovim ljudima konačno pomogne nakon što su prošle tolike godine od završetka odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Očekujemo od Skupštine Tuzlanskog kantona da ovaj Zakon usvoji na sjednici zakazanoj za 8.5.2020. godine i da se isti u što kraćem vremenu počne primjenjivati.