Održana Osnivačko-izborna konferencija Foruma žena SDBiH Gradačac

Gradačac ima veliki broj obrazovanih, kvalitetnih i sposobnih žena kojima je neophodno ukazati povjerenje i tako ih potaknuti da se angažiraju u svim oblastima političkog i javnog života. Dokaz tome je bila i Osnivačko-izborna konferencija Foruma žena SDBiH Gradačac. Za predsjednicu FOŽ SDBiH Gradačac izabrana je Novalić Rasema. Takođe, izabrane su i članice Predsjedništva FOŽ SDBiH Gradačac .

Ravnopravno učešće žena i muškaraca u političkom i javnom životu je jedan od uslova socijaldemokratije.