POSLJEDNJI TRZAJI: Harač na PDA-ov način!

Vijećnička većina u Općinskom vijeću Banovići predvođena PDA na 32.redovnoj sjednici Općinskog vijaća Banovići održanoj 28.11.2019.god. donijela je s aspekta zakonitosti veoma upitnu, a s aspekta senzibiliteta i odgovornosti prema građanima katastrofalnu Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na korištenje i održavanje javnih parking prostora.

Ovom odlukom obuhvaćeni su svi parking prostori ispred stambenih i poslovno- administrativnih zgrada koji su izgrađeni sredstvima radničkog samodoprinosa radnika građana općine Banovići.
Odluka je sporna u pogledu preciziranja površina obuhvaćenih ovom odlukom, kao i obaveza davaoca komunalne usluge, što je propisano članom 12. Zakona o komunalnim djelatnostima TK.
Najnemoralniji dio odluke je i uvrštavanje parking prostora ispred službe hitne medicinske pomoći JZU “Doma zdravlja Banovići” u sistem naplate.

Pored nemorala i nezakonitosti u režiji Općinskih vijećnika iz reda vijećničke većine PDA, nemoralu i anarhiji se pridružilo i JP “Komunalac” Banovići, koje je mjesec dana prije donošenja Odluke izvršilo iscrtavanje parkinga, instaliranje i stavljanje u funkciju aparata za naplatu parkinga, čime su izvršili prevaru građana općine Banovići.

Dalje, bez prethodno usvojene odluke o promjeni kategorije saobraćajnice u Ulici ” Branilaca Banovića ” kod broja 10, iscrtavanjem parkinga su ugrozili bezbijednost učesnika u saobraćaju na način da su onemogućili odvijanje saobraćaja u dva smjera.

Uz sve nabrojano, kao i činjenicu da je izvršenje općinskog budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine na nivou 65%, sasvim logičnim se nameće zaključak da vladajuće strukture s leđa građana namjeravaju sanirati posljedice nerada općinske administracije, PDA vijećničke većine i općinskog načelnika.

U vezi s gore navedenim, a u cilju zaštite naših građana od planiranog udara na njihove novčanike od strane PDA, obavještavamo javnost da je Klub vijećnika SDBiH Banovići bio kategorički PROTIV navedene Odluke, kao i da će poduzeti sve neophodne radnje kako bi se sramna Odluka stavila van snage.

Služba za marketing i informisanje OO SDBiH Banovići