Zaključci hitne sjednice Skupštine TK: Ponovo tražimo od nadležnih institucija osiguravanje granica

Poslanici u Skupštini TK na današnjoj hitnoj sjednici razmatrali su Informaciju o stanju migrantske krize u ovom dijelu BiH.

Usvojenim zaključcima izrazili su negodovanje zbog ignorantskog odnosa nadležnih organa sa federalnog i državnog nivoa. Zatražili su također sprječavanje nelegalnog ulaska migranata u BiH, te dali podršku lokalnim zajednicama koje su negodovale zbog mogućnosti otvaranja privremenog migrantskog centra. Skupština TK zadužila je Ministarstvo unutrašnjih poslova i direktora Uprave policije da poduzmu mjere zaštite građana kantona i njihove imovine.

Zaključci sa hitne sjednice Skupštine TK:

Skupština TK izražava nezadovoljstvo ignorantskim odnosom nadležnih i državnih i federalnih institucija (Vijeće ministara BiH, Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo civiknih poslova, Granične službe, Vlade FBiH) u pogledu nedostavljanja informacija traženih zaključcima Skupštine TK u vezi migrantske krize kao i prijedloga mjera iz njihove nadležnosti za upravljanje migrantskom krizom.

Skupština TK još jednom traži od nadležnih institucija, Predsjedništva Bih i Vijeća ministara BiH da preduzmu sve neophodne mjere za osiguravanje državne granice kako bi se spriječio nelegalni ulazak migranata na teritoriju BiH.

Svjesni problema sa kojima se suočavaju, Skupština TK daje podršku građanima opština i gradova na području TK, kao i njihovom rukovodstvu, koji se nalaze na putu kretanja migranata kao i naporima koje čine u pružanju pomoći migrantima.

Skupština TK u cilju prevencije humanitarne katastrofe, apeluje na vijeće ministara BiH da sa lokalnim zajednicama otvori neophodan dijalog, a sve u cilju pronalaženja adekvatnih lokacija izvan naseljenih mjesta za formiranje privremenih migrantskih centara.

Skupština TK podržava napore gradonačelnika Grada Tuzla u vezi izmiještanja kancelarije Službe za poslove sa strancima – Terenski centar Tuzla, u kojoj se registruju migranti, na lokaciju izvan grada, gdje bi bip centar za registraciju, kuhinja i ambulanta, shodno izjavi koja je data na sastanku sa predstavnicima zastipnika Parlamentarne Skupštine Bih od 22.10.2019. godine.

Skupština TK i Vlada TK će podržati svaki dogovor između Vijeća ministara BiH i lokalnih zajednica na području TK koji vodi preveniranju migrantske problematike, i pružit će adekvatnu pomoć u cilju pomoći kako lokalnim zajednicama tako i migrantima.

Skupština TK zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova TK i direktora Uprave policije da pojačaju tačke nadzora i ophoduju na migrantskoj ruti kroz TK i da po svaku cijenu spriječe nemile događaje između lokalnog stanovništva i migranata kao i među samim migrantima.

Skupština TK zadužuje MUP TK i ministarstvo zdravstva da o stanju sigurnosti, a vezano za migrantsku rutu i stanju zdravlja stanovništva TK, redovno izvještavaju Vladu i Skupštinu TK najmanje jedanput mjesečno.

Skupština TK zadužuje predsjednika Skupštine TK i premijera Vlade TK da održe sastanak sa svim načelnicima i gradonačelnicima  u TK u cilju prevazilaženja migrantske krize.

Skupština TK podržava napore humanitarnih organizacija kao nosioce aktivnosti pružanja humanitarne pomoći, te zadužuje Vladu TK da u skladu sa mogućnostima pruži finansijsku pomoć humanitarnim organizacijama.