ŽARKO VUJOVIĆ: Današnjim izmjena i dopunama Zakona o PIO ispravljene su nepravde prema boračkoj populaciji

Dom naroda Federalnog parlamenta danas je jednoglasno usvojio izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje idu u prilog demobilisanim borcima.

Žarko Vujović, delegat u Domu naroda Federalnog parlamenta izrazio je zadovoljstvo promjenom zakona koji se odnosio na boračku populaciju.

“Na današnjoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta konačno su izvršene izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO kojima su se ispravile nepravde prema boračkoj populaciji. Izmjene podrazumijevaju da se visina boda za jednu godinu učestvovanja u ratu poveća sa 0,5 na jedan bod, te da se granica za penzionisanje, ukoliko ispunjavaju druge uslove, spusti sa 65 na 58 godina.” – istakao je Vujović.

Sa druge strane, izrazio je očito nezadovoljstvo zbog toga što je sjednice prekinuta nakon šeste tačke dnevnog reda. Naime, prema njegovim riječima, delegati se nisu pojavili na narednoj tačci dnevnog reka koja se odnosila na izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

“Kada god se pojavi opravdan razlog za raspravljanje o pravednijoj raspodjeli javnih prihoda na području Federacije BiH, kolege iz očito privilegovani kantona imaju neodložne obaveze, ne dođu ili napuste sjednicu. Tako se desilo i danas gdje na kraju nismo imali kvorum kako bismo konačno izvršili pravičniju raspodjelu javnih prihoda u FBiH. Kao delegat iz Tuzlanskog kantona ustrajati ću na tome jer ne želim da se ekonomska nejednakost produži na naredni period. Nadam se da će se na nastavku sjednice pojaviti kako bismo konačno izmijenili dugogodišnju nepravdu.” – zaključio je Vujović.