Zakon o javnim nabavkama prepreka u efikasnosti mjera zaštite od korona virusa

Svjesni prisutnosti Corona virusa i u Bosni i Hercegovini, a imajući u vidu ograničenja u postupku nabavke roba i usluga u BiH, koja su definisana Zakonom o javnim nabavkama BiH, javlja se realan problem brze nabavke dovoljnih količina opreme i sredstava neophodnih za prevenciju širenja, kontrolu epidemije virusa Covid 19 i eventualno liječenje oboljelih.

U situaciji ozbiljne prijetnje epidemije virusom čije patogene i epidemioloske karakteristike i ne znamo, postavljaju se ozbiljni zadaci pred naše zdravstvene ustanove. Opremljenost naših ustanova za ovakav vid djelovanja je diskutabilna. Podržavamo sve aktivnosti koje Federalni krizni štab sprovodi, sve aktivnosti kantonalnih štabova kao i zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika. Dosadašnja kratka iskustva pokazuju da one države koje su “najenergičnije i najozbiljnije” reagirale imaju i najbolje rezultate.

Mi u SDBiH smatramo da postojeći Zakon o javnim nabavkama limitira zdravstvene i druge ustanove u BiH u smislu nemogućnosti “hitnih nabavki” neophodne opreme i sredstava, te s ciljem postizanja što je moguće boljeg odgovora na ovu “ozbiljnu epidemiološku situaciju” i što je moguće bolju zaštitu nasih građana, tražimo od Parlamentarne skupštine BiH privremenu suspenziju Zakona o javnim nabavkama koja bi se odnosila na opremu koja nedostaje (ili može nedostajati) i sredstva neophodna za prevenciju širenja virusa, ali i liječenje eventualno oboljelih.