Edin Delić se sastao predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja (VIDEO)

Zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, dobitnika najviših ratnih priznanja, djece ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, bila je tema sastanka upriličenog u kabinetu načelnika Općine Lukavac Edina Delića.

Predstavnici Koordinacije boračkih udruženja izrazili su svoje nezadovoljstvo činjenicom da je tokom poslednjih nekoliko godina zaposlen veoma mali broj pripadnika boračke populacije.

Delić je i ovoga puta pozdravio aktivnosti Koordinacije, istakavši da je potrebno uraditi socijalnu kartu sa svim potrebnim podacima, sagledati mogućnost dokvalifikacije i prekvalifikacije, te nagovjestio da se u narednom periodu može očekivati povećanje broja zaposlenih kroz nekoliko novih projekata, među kojima je i parking servis.

Osnovni koraci koje je neophodno poduzeti su poštivanje zakonskih odredbi da prilikom zapošljavanja prednost imaju pripadnici boračkih  kategorija, što se prilikom zapošljavanja na području općine Lukavac do sada nije poštovalo.

Nakon što se objedine svi potrebni podac,i Koordinacija će zatražiti održavanje sastanaka sa članovima kolegija Općinskog vijeća Lukavac, predstavnicima javnih ustanova, kao i lukavačkih kompanija kojima bi prioritet trebao biti zapošljavanje lokalne radne snage.

 

 

(RTV Lukavac)