KLUB SDBIH U SKUPŠTINI TK: Čime su se članovi Vlade TK vakcinisali?

Epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona relativno nepovoljna, sa trendom daljeg pogoršanja.

Kao jedan od mogućih razloga za ovakvu situaciju jeste i relativno slab odaziv građana našeg kantona na vakcinaciju, zaključili su na Vladi TK.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH rečeno je da se podjela vakcina odvija prema Planu za vakcinaciju protiv COVID-19 koji je izradio ovaj Zavod po utvrđenom algoritmu, a u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

Prema planu distribucije Comirnaty raspodjeli vakcina u dozama za 9. i 10. august 2021. godine, Tuzlanski kanton je dobio 804 doze Pfizer BioNTech, 5.000 vakcina Sinopharma za drugu dozu, AstraZeneca prve doze – 7.200.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH sastavio je plan distribucije Pfizer, Sinopharm i AstraZeneca vakcina po kantonima za 16. i 17. august 2021. Godine.
Tako je prema ovom planu Tuzlanski kanton dobio Pfizer BioNTech 600 vakcina za prvu dozu, 2.000 vakcina Sinopharma za drugu dozu i  7.660 vakcina AstraZeneca za prvu dozu.

Nakon provjere za posljednju raspodjelu, najavljenih 600 doza Pfizera za građane TK u ponedjeljak već je misteriozno nestala.

Prema informacijama koje je plasirala Vlada TK, 17% građana TK je primilo prvu dozu.

Klub SDBiH u Skupštini TK pita članove Vlade TK kojom vakcinom su se oni vakcinisali, te kako očekuju da će građani TK pored svih informacija koje svakodnevno o kvalitetama vakcina čitaju imati želju da se vakcinišu?