zastupnici Tag

Grupa zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH uputila je zahtjev Vladi FBiH za usvajanjem Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda po skraćenoj proceduri. Među inicijatorima za pokretanje ove inicijative su i zastupnici SDBiH Zlatko Ercegović, Meliha Bijedić i Nedžad Šećić. “Smatramo da bi se usvajanjem ovog zakona ispravila dosadašnja dugogodišnja nepravda u raspodjeli javnih prihoda